Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym – tak jak w ubiegłym roku – na terenie Krakowa sprawdzana będzie jakość przydomowych palenisk. Funkcjonariusze straży miejskiej skontrolują piece od 1 października tego roku do 31 marca 2017 roku, z możliwością przedłużenia czasu trwania akcji o miesiąc.

W akcji udział weźmie nawet 125 strażników posiadających upoważnienie do kontroli. Podstawowy zespół kontrolny składa się ze strażników Referatu Kontroli Odpadów oraz Sekcji Ekologicznych i liczy 27 osób (ci funkcjonariusze odpowiadają za kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej przez wszystkie dni tygodnia). Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 98 strażników mających przeszkolenie w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów.

Krakowscy strażnicy miejscy w poprzednim sezonie grzewczym skontrolowali prawie 3,5 tys. palenisk. Obecność substancji zabronionych stwierdzono w 477 piecach. Sprawców nielegalnego spalania odpadów w 260 przypadkach ukarano mandatem karnym, pozostałe 203 osoby zostały pouczone.  W sytuacjach spornych, strażnicy pobierali z palenisk próbki popiołu,  które następnie przekazywano do analizy laboratoryjnej, aby stwierdzić, czy w popiele były obecne substancje zabronione. Do badania przekazano 27 próbek. Prowadzone działania edukacyjne przynoszą efekty – przypadki spalania odpadów zdarzają się coraz rzadziej. Krakowscy strażnicy miejscy prowadzą kontrole palenisk od 2009 roku.

Eko lokator Toruń

Przypominamy, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Choć regularne kontrole palenisk są prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym to krakowianie mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów. Prośby o interwencje można kierować na numer alarmowy 986.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Na jakiej podstawie działają Ci strażnicy?
    O ile mnie pamięć nie myli, to tylko policja ma prawo wejść na teren posesji bez nakazu sądowego lub prokuratorskiego i tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
    Urzędników gminnych muszę wpuścić jeśli gmina posiada udziały w nieruchomości którą zajmuję. Np. mieszkanie komunalne. Jeśli to mój prywatny dom, na moim prywatnym gruncie to urzędnik, tylko grzecznie może poprosić o wpuszczenie i tylko tyle….

Skomentuj