NFOŚiGW informuje, że rozpoczyna nabór do programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza w dwóch częściach: geotermia oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Do rozdysponowania jest 1 mld zł.

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach – to cel programu Poprawa jakości powietrza, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych można składać od 8 sierpnia, na Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie od 1 sierpnia.

W ramach całego programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza NFOŚiGW przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

Eko lokator Toruń

NFOŚiGW chce promować przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych. Mając to na uwadze, a także zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwania rynku oraz wskazania „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” (zgodnie z którą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energii geotermalnej) Narodowy Fundusz przygotował program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów. To kolejny krok w stronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego w obszarze produkcji energii z OZE.

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada wspieranie takich inwestycji, jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami tychże działań mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa. Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani też balneologii.

Z kolei Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanie termomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące działalność leczniczą – to niepełna lista potencjalnych beneficjentów). Obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu dedykowany jest właśnie im niniejszy program NFOŚiGW.

Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł. Ubiegać się można o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj