W Szczecinie i innych polskich miastach ponownie rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów zielonych. W stolicy woj. zachodniompomorskiego prowadzona jest ona od 2014 r.

Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy: trawę, drobne gałęzie, liście, spady. Istotne jest, by mieszkańcy gromadzili je bez dodatkowego opakowania, bezpośrednio w pojemniku lub kontenerze.

W Szczecinie odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz w tygodniu, w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość ta, jak i wybór dnia ich odbioru – początek tygodnia – już w poprzednich latach został wskazany jako najbardziej dogodny przez samych mieszkańców.  Większość prac pielęgnacyjnych związanych z przydomowym ogrodem realizowana jest bowiem w weekend, a szybki odbiór odpadów ograniczy ryzyko rozkładu odpadów zgromadzonych w pojemnikach. Zebrane odpady zielone trafią do kompostowni.

Chętni do skorzystania z usługi odbioru odpadów zielonych ze swojej posesji mogą to zgłosić do Urzędu Miasta Szczecina: za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Do dziś z usługi skorzystało ponad 6400 właścicieli nieruchomości. Co istotne szczególnie z punktu widzenia mieszkańców, odbiór odpadów zielonych nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.

Odpady zielone nie tylko z nieruchomości

Zbiórka odpadów zielonych prowadzona jest również w szczecińskich nekropoliach. Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym od 1 kwietnia znajduje się 200 brązowych pojemników przeznaczonych na odpady zielone. Ustawione są obok 700 nowych, czarnych pojemników na odpady pozostałe.

Mimo tak dużej liczby pojemników, wciąż tworzone są dzikie wysypiska śmieci. Tylko do 26 marca, do czasu gdy zewnętrzna firma zakończyła uprzątanie cmentarza z odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wywiezionych zostało w ciągu kilku tygodni 126 ton śmieci.

Obecnie dzikie wysypiska sprzątają każdego dnia oddelegowani pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Interweniują nawet kilkanaście razy dziennie.


W tegorocznej edycji Konkursu o Puchar Recyklingu nagradzana będzie zbiórka bioodpadów. Więcej informacji: www.pucharrecyklingu.pl

Partner zbiórki bioodpadów:
logotyp worki

Czytaj więcej

Skomentuj