RWE Stoen Operator opracuje i wdroży pierwszy w Warszawie magazyn energii w stacji elektroenergetycznej średniego napięcia. Układ o pojemności ponad 30 kWh zostanie zbudowany w oparciu o baterie litowo-jonowe.

Wdrożenie układu magazynowania energii w stacji SN/nN w Warszawie jest projektem badawczo-rozwojowym, który ma dać odpowiedź m.in. na pytania dot. możliwości poprawy pewności zasilania dla klientów, realizacji nowych usług systemowych i techniczno-ekonomicznych uwarunkowań implementacji takich instalacji na szeroką skalę. Pilotażowa instalacja zostanie poddana szeregom testów, w tym próbie wydzielenia wyspy (odłączenie stacji SN/nN od sieci zasilającej SN i podtrzymaniu kluczowych klientów zasilanych z tej stacji) oraz sprawdzeniu współpracy układu: magazyn – sieć elektroenergetyczna.

Realizacja projektu implementacji układu magazynowania w stacji SN/nN jest wynikiem dążenia RWE SO do poszukiwania nowych technologii, które pozwolą w bezpieczny i dynamiczny sposób odpowiadać na zmienne zapotrzebowanie nie tylko odbiorców energii elektrycznej, ale również  prosumentów – wyjaśnił Robert Stelmaszczyk, prezes Zarządu RWE Stoen Operator. – Odbiorca zlokalizowany blisko prosumenckiego źródła energii oczekuje stabilnego napięcia, a prosument oczekuje pewności odbioru energii, a tę mogą zapewnić m.in. magazyny energii zlokalizowane w pobliżu prosumenckich instalacji wytwórczychdodał R. Stelmaszczyk.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Opracowanie i budowa układu magazynu energii to koszt ponad 180 000 zł. Jest to kwota w całości pokrywana z środków własnych RWE SO w ramach realizacji działań badawczo-rozwojowych. Testowe uruchomienie instalacji planowane jest na koniec III kw. 2016 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj