Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji złożonych w II etapie konkursu “Modelowa rewitalizacja miast”. Spośród 57 propozycji wybrano dwadzieścia projektów. Do rozdysponowania są aż 43 mln zł.

Modelowa odnowa

Wnioskodawcami w II etapie konkursu były samorządy wybrane na podstawie oceny tzw. fiszek projektowych, czyli wstępnych założeń zgłaszanych przedsięwzięć, ich opisów i zakładanych efektów, złożonych w I etapie konkursu.

Konkurs “Modelowa rewitalizacja miast” ma na celu wsparcie samorządów w przygotowaniu programów oraz modelowych rozwiązań rewitalizacji, z których będą mogły korzystać także inne samorządy. – Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miast i powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym władz samorządowych w odniesieniu do obszarów problemowych – powiedział Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju.

Oceniane propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego oraz ożywienia gospodarczego.

Laureaci konkursu

Zwycięski Włocławek za projekt „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” uzyska dofinansowanie w wysokości niemal 1,2 mln zł. Z kolei kwota dotacji dla Warszawy – która zajęła drugie miejsce – wynosi prawie 4,2 mln zł. Miasto przygotowało projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Trzecie miejsce zajął Wrocław z projektem „Cztery kąty na trójkącie” i otrzyma ponad 2,7 mln zł.

Wśród pozostałych laureatów znaleźli się (według zdobytych punktów rankingowych): Dąbrowa Górnicza, Milicz, Hrubieszów, Ełk, Grajewo, Starachowice, Szczecin, Rybnik, Żyrardów, Lublin, Dobiegniew, Leszno, Słupsk, Chorzów, Konin, Stalowa Wola oraz Opole Lubelskie.

Wybrane w konkursie miasta otrzymają dofinansowanie na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji obszarów wymagających odnowy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Rozmowy o rewitalizacji w stolicy prowadzone są od dawna i wiele budynków pokazuje że można zrobić to ze smakiem i bez skandali! Jednym z nich według mnie jest Koneser na Pradze gdzie prace idą szybko schludnie a końcowo kwartał stanie się dla WSZYSTKICH mieszkańców Pragi ważnym miejscem a jest to bardzo cenne by otwierać się na mieszkańców a nie zamykać za strzeżonymi szlabanami jak to często bywa!

Skomentuj