1 / 8

W gminie Strzelin (woj. dolnośląskie) zakończył się remont oraz oczyszczanie zbiorników retencyjnych, które gromadzą potrzebną dla środowiska wodę.

Całkowity koszt zadania wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniósł blisko 0,7 mln złotych. Przyrodnicy alarmują, że w szybkim tempie zanikają naturalne torfowiska, bagna, oczka wodne i starorzecza.

– Te niekorzystne zjawiska oraz ocieplanie się klimatu przyczyniają się do powracającego zjawiska suszy. Aby wspomóc naturalne procesy zatrzymywania oraz gromadzenia wody buduje się sztuczne zbiorniki – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Instytucja dofinansowała prace kwotą ponad 460 tys. złotych (w tej kwocie ok. 350 tys. złotych to niskooprocentowana pożyczka, a pozostała część jest dotacją). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał dotację w wysokości 200 tys. złotych.

Zbiorniki wyremontowane w Białym Kościele mają łączną powierzchnię blisko 27 hektarów. W obu akwenach naprawiono korony grobli, oczyszczono zamulone rowy opaskowe i naprawiono urządzenia spiętrzające wodę. W zbiorniku dolnym dodatkowo oczyszczono dno z namułów i usunięto nieszczelności z otaczających zbiorniki wałów.

Prace były konieczne, ponieważ urządzenia hydrotechniczne służące do piętrzenia i retencjonowania wody, tj. upusty denne i przelewy były częściowo skorodowane. Kontrole techniczne wykazały ubytki betonu i podmycia zbiorników.

Inwestycja strzelińskiego samorządu pełni także ważną rolę przyrodniczą. Zalew jest miejscem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zbiorniki wodne w Białym Kościele, niegdyś tworzyły jedno rozlewisko, które powstawało, gdy rzeka Oława wylewała na okoliczne łąki. Po przeprowadzeniu melioracji od lat 70-tych akweny pełnią rolę zbiorników retencyjnych. Są również atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy i turystów. Nad brzegami zalewu jest położony ośrodek wypoczynkowy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj