Prawie 29 mln zł otrzymają beneficjenci sześciu projektów związanych ze zmniejszeniem emisyjności gospodarki dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Umowy zostały już podpisane.

Trzy z nich dotyczą projektów kompleksowej termomodernizacji budynków dużych przedsiębiorstw w Poznaniu, Kielcach i Legnicy. W ramach działania 1.2 (“Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”) POIiŚ zostanie na te cele przekazane prawie 6,4 mln zł.

22,6 mln zł warte są dofinansowania do trzech kolejnych umów. W ramach działania „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” (poddziałanie 1.6.2 – „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”) unijne pieniądze wesprą budowy sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Płocku i Świebodzicach.

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie dla czterech konkursów. Teraz na ocenę merytoryczną czeka 39 projektów, których łączna wartość dofinansowań może sięgać ponad 432,5 mln zł.

W konkursie z działania 1.5 “Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” pozytywną ocenę przeszło 18 projektów takich jak budowa, przebudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych w Gdańsku, Białymstoku, Płocku, Suwałkach, Siemiatyczach, Mielcu, Krośnie, Zduńskiej Woli, Kędzierzynie-Koźlu czy Włoszczowej.

Ocenę formalną przeszło też wniosków do 15 projektów starających się o dofinansowanie przebudowy źródeł wysokosprawnej kogeneracji we Wrocławiu, Zakopanem, Tarnowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Jeleniej Górze oraz Słupsku. Do weryfikacji merytorycznej został także dopuszczony projekt budowy sieci ciepłowniczej w Gdyni, który ma szansę otrzymać 6,2 mln zł.

Na unijne dofinansowanie z poddziałania 1.7.2 (“Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim”) szanse ma też pięć przedsięwzięć realizowanych na Śląsku. To przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych w Rudzie Śląskiej, Tychach, Łaziskach Górnych czy Bielsku-Białej, które mogą liczyć w sumie na 38,8 mln zł.

Źródło: pois.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj