W bełchatowskiej elektrowni trwają próby wykorzystania do produkcji energii elektrycznej słomy, trocin i łusek słonecznika. W ten sposób elektrownia spalająca dotychczas wyłącznie węgiel brunatny, zamierza rozpocząć wykorzystywanie do spalania odnawialne źródła energii. Na razie elektrownia kupiła dwa tys. ton biomasy do prób, które zakończą się prawdopodobnie pod koniec czerwca. Jeśli przebiegną pomyślnie zarząd elektrowni wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki o rozszerzenie koncesji na wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii. Ostatnim etapem, aby z elektrowni popłynął prąd będzie wykonanie instalacji do składowania i transportu biomasy do kotłów a także zawarcie umów na jej dostawy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj