Województwo Małopolskie podsumowało program ochrony powietrza za 2015 rok. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zrealizowano ponad 10 tys. inwestycji ograniczających niską emisję. To o ponad 2 tys. więcej niż rok wcześniej i aż 6,5 tys. więcej niż w 2013 r.

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza obejmowały likwidację kotłów na paliwo stałe (4446), termomodernizację (667), zastosowanie odnawialnego źródła energii (5260) czy modernizację sieci ciepłowniczej (30).

Gaz zamiast węgla

Najpopularniejszymi instalacjami zastępującymi piece węglowe są kotły gazowe – w 2015 roku stanowiły one 66% wymienianych urządzeń. Podłączenie do sieci ciepłowniczej stanowiło 20% inwestycji, z kolei montaż niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe stanowiło 11%, a na wybór ogrzewania elektrycznego zdecydowało się 3% mieszkańców.

Gminy przodujące w walce o czyste powietrze

Liderem wśród gmin w wymianie starych pieców węglowych jest Kraków (2918 szt.). Druga w kolejności jest Sucha Beskidzka (476 szt.), dalej Nowy Sącz (200 szt.) i Tarnów (136 szt.). Poniżej 100 pieców wymieniono w Andrychowie (72 szt.), Jordanowie (71 szt.), Miechowie (70 szt.), Kętach (61 szt.), Chrzanowie (56 szt.), Chełmku (49 szt.), Libiążu (47 szt.), Wieprzu (46 szt.) i Trzebini (41 szt.). W sumie spośród 90 gmin wskazanych w programie, piece wymieniano w zaledwie 37. Łącznie w latach 2013-2015 w Małopolsce wymienionych zostało około 10 tys. kotłów węglowych, a tymczasem zgodnie z założeniami programu ochrony powietrza do 2023 wymiana powinna objąć około 155 tys. kotłów w całym województwie.

Popularne OZE

Znacznie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W 2015 roku zostały one wykorzystane aż w 5260 obiektach (w 2014 roku było to 4041 budynków). Najwięcej inwestycji w OZE przeprowadzono w gminach: Kamienica (699 obiektów), Wieliczka (439 obiektów), Mszana Dolna (380 obiektów), Niepołomice (321 obiektów), Myślenice (319 obiektów) oraz Skawina (315 obiektów). W 99% przypadków postawiono na panele słoneczne.

Najwięcej inwestycji termomodernizacyjnych przeprowadzono w Krakowie (412 budynków), Chrzanowie (25 budynków), Kętach (21 budynków) i Tarnowie (21 budynków). Przeprowadzona w ubiegłym roku termomodernizacja 667 budynków dotyczyła 239 obiektów publicznych oraz 428 budynków mieszkalnych.

Inwestycje przynoszą efekty

Podjęte przez gminy działania procentują redukcją zanieczyszczeń powietrza na ich terenie. Największy efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 osiągnięto w Krakowie (102,55 Mg), Suchej Beskidzkiej (15,59 Mg), Nowym Sączu (6,79 Mg), Tarnowie (5,69 Mg), Zakopanem (3,02 Mg), Miechowie (2,56 Mg) i Chrzanowie (2,09 Mg).

Efektem realizacji działań ograniczających niską emisję w latach 2013-2015 jest redukcja emisji pyłu PM10 o ok. 356 Mg, pyłu PM2,5 o ok. 219 Mg i benzo(a)pirenu o ok. 206 kg. Stanowi to około 7,8 % celu założonego w małopolskim programie ochrony powietrza do 2023 r. W przypadku miasta Krakowa efekt wyniósł prawie 31% założonego celu do 2018 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj