Białostocki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych został laureatem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Białostocki obiekt zarządzany przez PUHP Lech, jest jedną z pierwszych trzech spalarni odpadów komunalnych w Polsce, która została oddana do użytku 1 stycznia 2016 r. Instalacja jest w stanie unieszkodliwić w ciągu roku 120 tys. ton odpadów. Dzięki ich spalaniu wytwarzana jest energia elektryczna i energia cieplna, którą odbierają mieszkańcy Białegostoku.

ZUOK w Białymstoku jest istotnym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami – jednego z najbardziej nowoczesnych w Polsce.

Organizator konkursu, Portal Samorządowy, tak uzasadnił wybór białostockiej spalarni w konkursie:

Ponad 390 tys. mieszkańców z Białegostoku i dziewięciu gmin skorzysta z nowego systemu gospodarowania odpadami. Technologia w nim zawarta pozwala przetworzyć do 372 ton odpadów w ciągu doby. Dodatkowo w procesie spalania wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Dzięki zakładowi znacznie zmniejsza się ilość odpadów kierowanych do tradycyjnego składowiska, co sprawia, że inwestycja ma walory ekologiczne. Zakład powstał w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Wartość całego projektu to 393 mln zł, z czego 333 mln zł pochłonęła budowa zakładu. Unijne dofinansowanie wyniosło 210 mln zł. Resztę środków uzyskano dzięki pożyczce z NFOŚiGW.

Z pełną listą laureatów konkursu można zapoznać się na stronie PortalSamorządowy.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj