Eksperci i praktycy dyskutowali w czwartek o ekologicznych alternatywach dla systemowych spalarni odpadów. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości?”

Podczas konferencji organizowanej przez spółkę Investeko, dyskutowano m.in. o możliwości budowy małych i średnich instalacjach termicznego przekształcania odpadów przy RIPOK-ach, wprowadzonym od początku roku zakazie składowania odpadów o właściwościach paliwowych, czy też nowych technologiach czerpania energii z odpadów. Szczególną uwagę poświęcono projektowi LIFEcogeneration.pl, polskiej innowacyjnej technologii zagospodarowania tej grupy odpadów, które od 2016 r. objęte są zakazem składowania.

Pomysł realizacji projektu narodził się w 2011 r. i wiązał się z narzuconym przez Komisję Europejską nakazie ograniczenia składowania masy odpadów biodegradowalnych, w tym osadów ściekowych oraz zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Czym jest wspominamy projekt LIFEcogeneration.pl? W Świętochłowicach blisko zrewitalizowanych dwóch wież byłej kopalni Polska powstaje demonstracyjna instalacja LIFEcogeneration.pl. Opiera się na wykorzystaniu syngazu uzyskanego ze zgazowania odpadów i osadów ściekowych. Dzięki zastosowaniu procesu kogeneracji możliwa jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym.

W budowanej instalacji demonstracyjnej  osiągnięte zostaną następujące parametry pracy:

  • moc w paliwie: 1,3 MW
  • moc elektryczna brutto w układzie kogeneracyjnym: 300 W
  • moc cieplna w układzie kogeneracyjnym: 400 kW
  • wydajność 300 kg/h

investeko

Rys. Model 3D prototypowej instalacji demonstracyjnej LIFEcogeneration.pl w Świętochłowicach

W 2013 r. inwestycja otrzymała dotację z programu LIFE+ roku oraz NFOŚiGW w Warszawie na łącznym poziomie dofinansowania ponad 93%. Spółka Investeko S.A. w ramach projektu podjęła się również budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby rozwoju tej technologii i wsparcia w  procesie komercjalizacji. Jak podkreślają twórcy projektu, technologie syntezy gazów energetycznych uzyskały w ostatnich latach rekomendację Komisji Europejskiej jako przyjazne środowisku technologie alternatywne dla dużych systemowych Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO).

Instalacja LIFEcogeneration.pl posłuży nie tylko badaniom, będzie również wykorzystywana do demonstrowania możliwości funkcjonowania alternatywy dla spalarni odpadów. Wyniki prac nad LIFEcogeneration.pl będą prezentowane interesariuszom oraz społecznościom. Instalacja będzie również używana do cyklicznego przeprowadzania warsztatów demonstracyjnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj