Nowe tereny zielone, obszary sportu i rekreacji, atrakcyjna przestrzeń relaksu. Zmiana, która odmienić ma obszar wzdłuż al. Powstania Warszawskiego nabrała realnych kształtów. Gotowa jest koncepcja projektowa opracowana na podstawie warsztatów z mieszkańcami Krakowa.

– Superścieżka to przykład, na którym uczymy się jak efektywniej zarządzać miastem. Polega to na tym, że zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu – począwszy od pomysłu poprzez stworzenie założeń do koncepcji. Dziś oglądamy taką koncepcję, która jest efektem prac warsztatowych krakowian. Kolejne etapy będą realizowane przez partnerów projektu – powiedział podczas konferencji Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel.

– Projekt “Superścieżka” od początku wzbudzał olbrzymie zainteresowanie, a jego kolejne etapy rozbudzają oczekiwania i nadzieje zarówno uczestników warsztatów, jak i użytkowników oraz mieszkańców Grzegórzek – podkreśla Dawid Hajok z Fundacji Aktywnych Obywateli, która koordynuje działania wokół projektu. – Inicjatywa dotyczy szalenie ważnego dla miasta obszaru, dlatego rozmach i zaangażowanie wielu podmiotów są tym, co wyróżnia Superścieżkę spośród podobnych działań projektowych w Krakowie i w skali całej Polski – dodaje.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Superścieżka to pierwsze zakrojone na taką skalę działanie placemakingowe na obszarze Krakowa angażujące mieszkańców miasta, podmioty publiczne oraz prywatnych inwestorów.

Obecnie obszar po wschodniej stronie alei Powstania Warszawskiego pełni jedynie funkcje tranzytowe dla mieszkańców oraz pracowników i użytkowników okolicznych instytucji oraz biur. Opracowany na postawie pomysłów i upubliczniony już projekt Superścieżki zakłada rozdzielenie komunikacji pieszej od ruchliwej arterii, dzięki czemu powstaje alternatywna ścieżka piesza o niekolizyjnym charakterze i długości ok jednego kilometra. Wokół niej mnóstwo zieleni: ponad 190 drzew, 1080 m2 nasadzeń bylinowych, 2900 m2 traw ozdobnych oraz 1680 m2 krzewów.

To nie wszystko – kluczowe miejsca rekreacji i wypoczynku zostały odsunięte od ruchliwej arterii i oddzielone dodatkowo wałami ziemnymi. W projekcie znalazły się także ujednolicone elementy małej architektury i współczesne meble miejskie.

To nie wszystko – kluczowe miejsca rekreacji i wypoczynku zostały odsunięte od ruchliwej arterii i oddzielone dodatkowo wałami ziemnymi. W projekcie znalazły się także ujednolicone elementy małej architektury i współczesne meble miejskie.

Prawdziwa zmiana dokona się nie tylko na skwerze Eilego, ale również na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Tam pojawi się zaprojektowane zgodnie ze skandynawskimi standardami wnętrze z wielofunkcyjną strefą gier i zabaw, wyposażoną w nowoczesną infrastrukturę sportową; a wszystko zatopione z zagłębieniu terenu i odseparowane nasypem ziemnym z trybunami w układzie amfiteatralnym. Skwer im. M. Eilego zyska natomiast nowy plac zabaw stworzony z naturalnych materiałów. Projekt Superścieżka dodatkowo przewiduje wykorzystanie elementów multimedialnych i nowoczesnych technologii – które dzięki zarejestrowanym wywiadom z mieszkańcami Grzegórzek – pozwolą zachować pamięć na temat historii dzielnicy oraz włączyć mieszkańców w działania artystyczne na tym obszarze.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj