1 / 10

Rozpoczęła się X Jubileuszowa Konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, zorganizowana przez firmę Abrys. Przez trzy dni (20-22 września) eksperci z branży będą omawiać najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.

Organizowane od dziesięciu lat spotkanie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że nadąża za aktualnymi i perspektywicznymi trendami w rozwoju metod termicznej przeróbki osadów ściekowych. Jak wspomina prof. Tadeusz Pająk, wieloletni opiekun naukowy konferencji: – Rozpoczynaliśmy od tematów związanych z projektami, a następnie budową szeregu pionierskich w Polsce instalacji suszenia i termicznego przekształcania osadów, poprzez pierwsze ich doświadczenia eksploatacyjne. Obecnie osiągnęliśmy etap dyskusji nad optymalizacją pracy tych instalacji i zmierzamy w kierunku kolejnych wyzwań, jakie stoją na drodze rozwoju metod termicznych.

– Należy do nich niewątpliwie wzrost efektywności wykorzystania energii zawartej w osadach, które na drodze do procesu ich suszenia i spalania mogą, zawartą w nich energię chemiczną, przetwarzać w procesach pośrednich, np. z wykorzystaniem procesu hydrolizy termicznej, co wraz z kwestią bilansu energii jest bardzo istotnym zagadnieniem – wyjaśnia T. Pająk.

W dziedzinie termicznej przeróbki osadów niezwykle ważna jest kwestia autonomiczności energetycznej oczyszczalni ścieków, dla której pobór energii do procesu przeróbki osadów a następnie jej odzysk, ma istotną wagę, czy ciągle aktualny problem odzysku fosforu z odpadów procesowych po monospalaniu osadów ściekowych.

Tegoroczną konferencję zainaugurował wykład profesora Marka Gromca, omawiający najnowsze trendy w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych w Polsce. Profesor postuluje przeprowadzenie analiz optymalizacyjnych ciągów technologicznych gospodarki osadowej. Należy też przeprowadzić badania pilotów zmierzające do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań jak kofermentacja osadów ściekowych z odpadami ulęgającymi biodegradacji czy łączenie stosowanej już hydrolizy termicznej i technologii odzysku fosforu.

Branżę w ostatnim czasie elektryzują informacje o wprowadzeniu nowego Prawa wodnego, które może przynieść daleko idące zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wod-kan. Praktyczne konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy dla działalności firm wodociągowo-kanalizacyjnych przedstawił mec. Łukasz Ciszewski z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy z Poznania.

Mecenas szczegółowo opisał założenia do wprowadzenia nowych opłat za usługi wodne – stałe i zmienne, które budzą największe kontrowersje w branży. – W ustalaniu opłat kluczowe będzie właściwe określenie celu poboru wody przez klientów firm wodociągowych. Zasadniczo zmieni się też system poboru i naliczania opłat – wyjaśniał Ł. Ciszewski. Przedstawił też inne planowane zmiany wskazując, że np. likwidacja definicji wód opadowych i roztopowych jako ścieku spowoduje brak możliwości tworzenia taryf za wody opadowe.

Na konferencji nie zabrakło także przedstawiciela Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Adama Gołębiewskiego. Zaprezentował on słuchaczom działalność Izby oraz perspektywę dla firm wodno-ściekowych w kontekście planowanych zmian prawnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj