Na terenie Szczecina zinwentaryzowano 15 lokalizacji, w których stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego. Miejsca objęto specjalnym nadzorem. Wkrótce władze miasta rozpoczną usuwanie trującej rośliny.

Roślinę zlokalizowano do tej pory na terenach lasów miejskich, na terenach prywatnych oraz zarządzanych przez nadleśnictwo Gryfino. Najwięcej barszczu Sosnowskiego znajduje się na terenie Podjuch. Wszystkie dotychczasowe miejsca zostały objęte szczególnym nadzorem. Zaplanowano tam czterokrotne koszenia. Dodatkowo, na pięciu działkach, zostanie zastosowany dwukrotny oprysk chemiczny.

Na koszenie zinwentaryzowanych miejsc przeznaczono 49 tys. zł, z czego 34 tys. zł wyniosło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Usuwaniem barszczu zajmie się firma zewnętrzna. – Kolejne 10 tys. zł Zakład Usług Komunalnych (ZUK) przeznaczył na koszenie lub opryski barszczu w nowych miejscach, które zostaną zgłoszone w najbliższych miesiącach – poinformował Andrzej Kus, rzecznik ZUK w Szczecinie.

W związku z kolejnym wysypem niebezpiecznej rośliny, w mieście startuje kampania informacyjna. W urzędzie miasta oraz w siedzibach szczecińskich rad osiedla znajdzie się 5 tys. ulotek zawierających niezbędne informacje dotyczące szkodliwego działania barszczu Sosnowskiego, objawów oparzeń rośliną, pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z nią czy sposobów, w jaki można zgłosić występowanie barszczu. Dodatkowo przygotowano 500 plakatów. W ramach bezpieczeństwa we wszystkich zinwentaryzowanych miejscach ustawione zostaną tablice ostrzegające „Barszcz Sosnowskiego grozi poparzeniem”.

Występowanie barszczu Sosnowskiego można zgłaszać przez serwis Alertu Miejskiego (www.alertszczecin.pl), w Zakładzie Usług Komunalnych Wydziale Lasów Miejskich oraz w Urzędzie Miasta Szczecin Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj