Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zrealizuje projekt „Czysta Odra w Szczecinie”. Zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – ponad 76 mln zł. W sumie projekt będzie kosztował 148 mln zł.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została 10 sierpnia 2016 r. umowa o dofinansowaniu projektu. Fundusz reprezentował Roman Wójcik, z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. W imieniu ZWiK pod umową podpisali się Waldemar Gill, Prezes Zarządu spółki oraz Ryszard Wójcik – jego zastępca. .

Projekt warty ponad 148 mln zł obejmuje 16 kontraktów i realizowany będzie do 2021 r. Wśród zadań znajdą się zarówno prace budowlane, jak i dostawy sprzętu lub specjalistycznego oprogramowania.

W przypadku gospodarki sanitarnej najpoważniejszymi zadaniami składającymi się na projekt będzie budowa kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Sławociesze, Płonia, Żelechowa.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie także oczyszczalnia ścieków w Zdrojach i pompownie ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”.

Projekt zakłada także modernizację wodociągów, w tym magistralnej „Miedwianki” i budowę systemu zarządzania siecią wodociągową.

Oprócz remontów, przewidziano również inwestycję w odnawialne źródła energii. W jej ramach przewidziano montaż turbiny prądotwórczej w komorze zasuw w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Po realizacji farm fotowoltaicznych będzie to kolejna inwestycja ZWiK Szczecin związana odnawialnymi źródłami energii.

Czytaj więcej

Skomentuj