1 / 5

W gospodarce komunalnej stanowiska kierownicze w większości zajmują mężczyźni. Natomiast w Opalenicy spotkała się kadra kierownicza z udziałem wyłącznie kobiet. Trendy w branży, nowe modele biznesowe czy komunikacja w biznesie były jednymi z wielu zagadnień omówionych podczas trzydniowego forum.

„Na szpilkach w męskim świecie” to pierwsze forum kadry kierowniczej kobiet z sektora gospodarki komunalnej, na które licznie przybyły przedstawicielki branży z całej Polski. Od reprezentantek przedsiębiorstw prywatnych i komunalnych, po przedstawicielki samorządów gminnych.

Jak wskazała jedna z uczestniczek, brakowało tego typu inicjatyw, dedykowanych wyłącznie kobietom. Na trzydniowym forum, zorganizowanym pod koniec września przez Green Management Group, oprócz tematyki związanej z gospodarką komunalną, poruszano też kwestie techniki budowania własnej marki, praktycznych aspektów edukacji, jak i tworzenia wizerunku w sieci.

1,2 mld zł w surowcach wtórnych?

Choć forum zdominowały panie, to w specjalnej sesji „Gentelman” również panowie-eksperci analizowali zagadnienia związane z trendami, prawem i finansowaniem gospodarki komunalnej. Obecny model biznesowy będzie się zmieniał, a wpłynie na to, wg Piotra Barczaka z European Environmental Bureau, gospodarka o obiegu zamkniętym, promowana przez Komisję Europejską. Straty surowców są olbrzymie, gdyż Europa importuje sześciokrotnie więcej niż eksportuje. Nie dziwią zatem działania KE, zmierzające do zwiększenia poziomu recyklingu, a tym samym zabezpieczenia się prze odpływem surowców.

– Gospodarka odpadami to rynek czy system? – pytał Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego. Z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynika, że nie będzie radykalnego wzrostu ilości odpadów zagospodarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warto się zatem zastanowić, jaki to będzie miało wpływ na potężny biznes zajmujący się przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych, gdyż dzięki selektywnej zbiórce mocno uszczupli się ten strumień odpadów. T. Styś wskazuje, że jeżeli potraktować odpady komunalne jako surowce wtórne, to ich wartość do 2020 r. może wynieść nawet ok. 1,2 mld zł, przy czym roczna wartość rynku odbioru odpadów komunalnych to ok. 1,8 mld zł, a przetwarzania – ok. 1,7 mld zł. Pokazuje to jakie są jeszcze możliwości optymalizacyjne. Szacunkowa masa odpadów surowcowych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych dostarczonych do RIPOK to ok. 3 mln ton, a masa odebranych odpadów surowcowych w strumieniu wszystkich odpadów komunalnych to ok. 1,3 mln ton.

Co ciekawe w 2014 r. masa odpadów surowcowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) poddana recyklingowi oraz przygotowaniu do ponownego użycia wyniosła ok. 1 mln ton. Dlatego biorąc pod uwagę perspektywę 2020 r., zagrożone jest uzyskanie wymaganych prze UE poziomów recyklingu. W Polsce obecnie wzrósł on z 2014 r. do 2015 r. o zaledwie 0,7%, czyli jest na poziomie ok. 24%, a za cztery lata wymagane będzie 50%!

Efektywność działań

Dobra komunikacja to podstawa w biznesie, dlatego często niedostosowanie języka do możliwości odbiorcy może stwarzać ogromną barierę. Elżbieta Olędzka-Koprowska z Pracowni O.K.E.J. uczulała na niuanse nie tylko językowe, lecz również związane ze statusem i regionem. Mają one bowiem wpływ na osiągane efekty oraz na całokształt komunikacji biznesowej.

Podobnie jest z prowadzeniem działań edukacyjnych, które, wg Joanny Ciechanowskiej-Barnuś, powinny być szyte na miarę. Bowiem tylko dostosowanie przekazu do odbiorców, a także uwzględnienie i/lub zestawienie kilka ofert edukacyjnych może przynieść pożądany skutek. Trzeba się też najpierw zastanowić nad oczekiwanym efektem prowadzonych działań, ponieważ nie może chodzić jedynie o wyprodukowanie „odpadowych” gadżetów.

Forum „Na szpilkach w męskim świecie” okazało się udanym przedsięwzięciem, gdyż na życzenie uczestniczek na przyszły rok zapowiedziano już kolejną – drugą – jego edycję.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Kometo zapraszamy do odwiedzenia strony organizatora można tam obejrzeć całą relację z wydarzenia. Frekwencja była spora, a i kolejna edycja myślę, że zbierze jeszcze większe pochwały 🙂

Skomentuj