Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: dyrektywa weodna

Łącznie artykułów: 1.

Nowe wyzwania dla dostawców wody

Nowe wyzwania dla dostawców wody

Parlament Europejski i Rada 16 grudnia 2020 r. przyjęły dyrektywę 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej d.j.w.p.s.l.). Obowiązuje ona od 12 stycznia 2021 r., zatem państwa członkowskie mają 2 lata na jej transpozycję do prawa krajowego i 5–6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów. Część obowiązków dyrektywa nakłada na państwa członkowskie i organy nadzorujące, a część bezpośrednio na dostawców wody.

css.php
Copyright © 2023