Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Tag: zamówieniei na odbiór odpadów

Łącznie artykułów: 1.

Konstytuujący charakter ofertowego zadeklarowania instalacji

Konstytuujący charakter ofertowego zadeklarowania instalacji

W zależności od zakresu zamówienia na usługi odpadowe albo zamawiający w dokumentach zamówienia (zamówienie na odbiór odpadów), albo wykonawca w ofercie (zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów) zobowiązani są do wskazania instalacji, w szczególności instalacji komunalnej, do której lub których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie je przekazywać (art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

css.php
Copyright © 2024