Jednym z najbardziej wyczekiwanych narzędzi walki z szarą strefą w gospodarce odpadami jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwana w skrócie BDO. Baza ta przyczyni się do usprawnienia pracy organów kontroli w zakresie wykrywania i ograniczania nieprawidłowości występujących w gospodarce odpadami.

BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały kolejne moduły i funkcjonalności systemu BDO.

Z informacji uzyskiwanych ze sprawozdań Urzędów Marszałkowskich w Polsce rocznie powstaje 126 mln ton odpadów.  – Problemem jest to, że my dokonujemy szacunków wytwarzanych odpadów na podstawie pisemnych deklaracji wynikających z ewidencji i sprawozdań. Ale czy rzeczywiście te dane są prawdziwe? Dlatego tak duże nadzieje pokładam w nowym narzędziu – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Liczę, że pozwoli ono nam wyeliminować szarą strefę i da nam informacje o faktycznej ilości odpadów powstających w Polsce – podkreśla  wiceminister klimatu Sławomir Mazurek.

Jak działa system? Zanim przedsiębiorca odda odpady,  musi  wystawić  w  systemie  BDO  kartę  przekazania  odpadów, w której zobligowany jest podać m.in. masę przekazywanych  odpadów, datę i godzinę rozpoczęcia transportu oraz określić  co  dokładnie będzie transportowane.  Taką  kartę  można  zaplanować   30   dni   wcześniej.   Firma transportująca  generuje  potwierdzenie  wystawienia  karty  przekazania  odpadów  w  systemie  BDO.  Transportujący dostarcza odpady do firmy  przejmującej, która każdorazowo i  niezwłocznie  musi dokonać potwierdzenia przyjęcia  odpadów w  BDO wskazując masę  odpadów,  a  także  datę i godzinę przejęcia.

W  systemie  musi  być  zarejestrowana  nie  tylko  nasza  firma,  ale  także  ta,  która  transportuje  i  odbiera  nasze  odpady –  mówi  Krystian  Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.  –  Warto  sprawdzić,  czy  nasz  kontrahent  funkcjonuje  zgodnie  z  prawem,  Rejestr-BDO jest ogólnie dostępny.

Więcej na www.bdo.mos.gov.pl.