Polska przygotowuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Przerób surowców wtórnych to oczywiste korzyści dla środowiska, ale i potencjalne źródło dodatkowych przychodów. Decydując się na montaż odpowiednich dla danej działalności urządzeń warto postawić na współpracę z solidnym, doświadczonym partnerem.

HSM od wielu lat aktywnie wspiera recykling PET i dzięki posiadanemu know-how z branży technologii ochrony środowiska opracowuje indywidualne rozwiązania dla wszelkich aspektów związanych z zagospodarowywaniem tego typu odpadów. Doświadczenie zdobyte w krajach, które wdrożyły już system kaucyjny z pewnością przysłuży się także firmom w Polsce. A te już wkrótce zmierzą się z dużymi wyzwaniami. Sklepy, które zgodnie z ustawą będą zobowiązane do przyjmowania zwrotów butelek jednorazowych z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów staną przed koniecznością zastosowania odpowiednich procesów logistycznych umożliwiających ich magazynowanie i zagospodarowanie. Sprawą pierwszorzędną staje się w tej sytuacji zmniejszenie objętości pozyskiwanego surowca. HSM Polska już teraz finalizuje pierwsze dostawy, głównie belownic kanałowych, bezpośrednio związane z uchwaloną przez Sejm RP 13 lipca 2023 ustawą wprowadzającą system kaucyjny w Polsce od początku 2025 roku.

Automatyczne belownice HSM – indywidualne rozwiązania systemowe

Największe i najbardziej wydajne belownice kanałowe HSM znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba sprasować duże ilości materiału – niezawodnie i w systemie ciągłym. Będą więc odpowiednie do centrów logistycznych oraz dużych placówek sieciowych, do których trafiać będą zgniatane butelki.
Do prasowania butelek PET firma HSM poleca szczególnie dwa modele pras kanałowych: HSM VK 5012 oraz specjalnie w tym celu zaprojektowaną HSM VK 4812 P. Obie te maszyny posiadają duży otwór załadowczy, a w strefach zwiększonego tarcia (dno skrzyni prasy oraz dno i ściany boczne kanału prasy) zastosowano stal XAR500 o podwyższonej odporności na ścieranie. O ile jednak belownica HSM VK 5012 posiada klasyczną budowę z jednym siłownikiem prasującym i wybijakiem materiału, o tyle dla HSM V-Press 4812 P już na etapie konstrukcji przewidziano kilka rozwiązań predestynujących ją głównie do zgniatanie PET.

Belownica kanałowa HSM VK 4812 P

Co sprawia, że właśnie ten model jest szczególnie odpowiedni właśnie do PET?
Przede wszystkim belownica ta została wyposażona w system podtrzymujący materiał – 6 klinów hamujących w dnie na pokrywie kanału prasy dla zwiększenia tarcia materiału, co umożliwia zwiększenie stopnia zagęszczenia i wagi uzyskiwanych bel oraz obustronne uszczelnienie kanału prasy zapobiegające wypadaniu drobniejszych kawałków podczas zgniatania. Prasa ta charakteryzuje się skróconą i zwartą budową kaskadową tyłu prasy z dwoma siłownikami prasującymi oraz skróconym kanałem, a specjalnie z myślą o optymalnym wykorzystaniu powierzchni magazynowej, systemie kaucyjnym i jego wdrażaniu w dużych placówkach sieciowych powstała nowa wersja outdoor tej belownicy. Skrócony tył tej prasy umożliwia wstawienie jej do doku załadowczego. Maszyna może być zatem napełniana z wnętrza magazynu, natomiast cały proces prasowania materiału przebiega już na zewnątrz hali i nie wymaga zadaszenia. Dzięki temu z powodzeniem może zastąpić prasę stacjonarną z dołączanymi kontenerami lub prasokontener i stać się ich bardziej efektywną alternatywą.

Belownice pionowe do PET HSM V-Press 860 P i HSM V-Press 860 E

Nie zawsze jednak dostępna powierzchnia jak i ilość materiału do sprasowania uzasadniają zastosowanie tak dużych i wydajnych urządzeń, jakimi są belownice kanałowe. Aż dwie wersje pras z serii HSM V-Press 860 są dostosowane do zgniatania butelek PET i zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem charakterystycznych właściwości tego materiału.

HSM V-Press 860 P to prasa do butelek plastikowych zaprojektowana specjalnie z myślą o otwartych lub perforowanych butelkach PET. Posiada klapę załadowczą, która po odchyleniu tworzy lej ułatwiający napełnianie. Wzmocniona komora zgniatania i hydrauliczne zamknięcie drzwi, a także podwójna liczba pazurów przytrzymujących w komorze prasy, optymalizują zagęszczanie zgniatanego materiału, a tym samym zmniejszają liczbę cykli napełniania.

Dalszym rozwinięciem tej koncepcji jest belownica pionowa HSM V-Press 860 E. Zaprojektowano ją do prasowania wstępnie zmiażdżonych butelek PET zebranych w workach. Specjalne siłowniki przytrzymujące optymalizują zagęszczanie, zapobiegając rozprężaniu się prasowanego materiału w obszarze napełniania. Ponieważ materiał PET jest szczególnie ekspansywny, wzmocniona komora zgniatania i hydrauliczne zamknięcie drzwi, a także klapa załadowcza zapewniają wygodną, bezpieczną i niezawodną pracę tego modelu maszyny. Wszelkie resztki płynów gromadzone są w specjalnej wannie zbiorczej wykonanej ze stali nierdzewnej.

Dostosowywanie produktów i usług do potrzeb dzisiejszego i przyszłego rynku, wysoki poziom obsługi klienta, technologiczne przywództwo na rynku i silnie rozwinięte możliwości produkcyjne to od ponad 50 lat priorytety HSM. Oferowanie klientom jakości “Made in Germany” stało się w naturalny sposób wartością nadrzędną.