Z Magdaleną Dutką, prezes Abrys, na temat Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water, rozmawia Magdalena Bielak.

Pani Prezes, w tym roku Kongres odłączył się od branżowych targów wod-kan w Bydgoszczy i odbędzie się w innym miejscu i terminie.

Kiedy tworzyliśmy Kongres ENVICON Water wydawało nam się, że połączenie obu tych wydarzeń jest dobrym pomysłem. Jednak praktyka tego nie potwierdziła, ponieważ okazało się, że trudno w pełni uczestniczyć w kongresie będąc na targach, które kierują się swoimi prawami, a nawet mają swoje wydarzenia. Mieliśmy liczne sygnały od uczestników świadczące o tym, że są oni rozdarci nie mogąc pogodzić swojego udziału w ciekawych sesjach, a jednocześnie korzystać z tego, co dzieje się na targach. Dlatego wspólnie z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która jest współorganizatorem Kongresu, postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie poza targami. Najlepszym miejscem pod względem dostępności ważnych przedstawicieli sektora oraz dla uczestników wydała się Warszawa. Po ubiegłorocznym Kongresie ENVICON Environment, który także po raz pierwszy odbył się w Warszawie, mamy bardzo pozytywne doświadczenia ze stolicą. Termin czerwcowy jest podyktowany kalendarzem innych imprez branżowych.

Na co chcecie Państwo położyć szczególny nacisk w tym roku?

Ogromnie zależy nam, aby w tym roku, jeszcze bardziej niż w poprzednich latach Kongres stał się prawdziwym miejscem dialogu. Ten fakt podkreśla także hasło tegorocznego ENVICON Water „Dialog pomiędzy Partnerami”. Branża w obliczu różnych wyzwań zdecydowanie potrzebuje takiego miejsca wymiany opinii jak nigdy dotąd. Kongres jest jednym z nielicznych wydarzeń, kiedy w jednym miejscu mogą spotkać się przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan, biznesu, świata nauki i politycy. Naszym celem jest dialog pomiędzy administracją, samorządem i branżą. W trosce o ten dialog zadbaliśmy o możliwie szeroką reprezentację Rady Programowej Kongresu, w skład której weszli: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz reprezentującej branżę Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Mamy nadzieję, że podczas tych dwóch dni merytorycznych prezentacji i dyskusji wybrzmi niejedna myśl, która przybliży nas do rozwiązania ważnych kwestii w gospodarce wodnej.

A jakie tematy w tym roku będą omawiane?

Kongres w roku będzie podzielony na pięć sesji. Podczas tej pierwszej, w której wezmą udział przedstawiciele najważniejszych organów kształtujących gospodarkę wodno-ściekową, będziemy omawiać polską politykę wodną. Wyzwania, ograniczenia i potrzeby inwestycyjne oraz możliwości wsparcia to główne tematy tej części Kongresu. Sesja druga będzie poświęcona ważnej dyrektywie w sprawie jakości wody do picia. Jej wdrożenie to duże wyzwanie dla branży. Wspólnie będziemy się zastanawiać, jak branża powinna się przygotować do jej implementacji. Tematem następnej sesji będzie polityka wodna w kontekście zmian klimatu. W tej sesji zostaną przedstawione plany ministerstw dotyczące suszy, powodzi, retencji oraz wtórnego użycia wody. Sesję czwartą zatytułowaliśmy „Co dalej z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków?”. Kolejny ważny temat, który wymaga dialogu o planowanych kierunkach zmian. Ostatnia sesja będzie z kolei poświęcona innowacjom i inspiracjom dla managerów. W tej części będziemy rozmawiać o efektywności energetycznej oraz turkusowym zarządzaniu. Dopełnieniem całości będzie strefa inspiracji edukacji ekologicznej.

Integralną częścią Kongresu jest także uroczysta gala.

Gala w tym roku odbędzie się w Teatrze Capitol w Warszawie, miejscu, które także zostało już przez nas sprawdzone. Podczas tej uroczystości odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu na „Inwestycję Roku WOD-KAN”. Korzystając z okazji zachęcam serdecznie do głosowania na nominowane inwestycje, co można uczynić poprzez stronę internetową czasopisma „Wodociągi-Kanalizacja” do 20 maja br. Tradycyjnie zostanie też wręczona statuetka „Summa cum Laude”. Atrakcją wieczoru będzie występ Kwartetu Szafa Gra, który zagra niezapomniane przeboje z lat 70, 80 i 80-tych. Wieczór zostanie zwieńczony bankietem i tańcami dla chętnych. Mamy nadzieję, że IV edycja Kongresu ENVICON Water spełni oczekiwania wszystkich uczestników i będzie realnym miejscem dialogu na temat rozwoju branży wod-kan.