1 / 9

Spółka Śremskie Wodociągi jest kolejnym podmiotem, który zdecydował się na wdrożenie nowoczesnego systemu przetwarzania odpadów FuelCal®. Inwestycja ta nie tylko pozwoliła spółce skutecznie rozwiązać kwestię zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków, ale także zagwarantowała jej dodatkowe przychody ze sprzedaży wytwarzanych z tych osadów produktów poprawiających jakość gleby – OrCal® pHregulator®.

Wiele firm produkcyjnych oraz podmiotów zarządzających systemami oczyszczania ścieków komunalnych boryka się z problemem zagospodarowania odpadów z tych procesów, w tym osadów ściekowych i biomasy. Rozwiązaniem dla nich jest technologia, która pozwala nie tylko na skuteczne ich przetwarzanie, ale także na wykorzystanie ich do produkcji poszukiwanego na rynku nawozu mineralno-organicznego. To oznacza, że w miejsce obecnych kosztów firmy te mogą generować zyski. Ta technologia to wdrażane przez firmę Evergreen Solutions rozwiązanie FuelCal®.

Dodatkowe źródło przychodów zamiast problemu

Technologia FuelCal® doskonale wpisuje się w potrzeby tych firm, umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie problemu odpadów (bez potrzeby zlecania tego zewnętrznym podmiotom komercyjnym), i to w sposób najbardziej korzystny z możliwych. Po jej wdrożeniu kłopotliwy odpad wykorzystywany jest do wytwarzania pożądanego na rynku produktu, czyli nowoczesnych, pełnowartościowych środków poprawiających właściwości gleby lub nawozów, doskonale wspomagających wzrost warzyw, owoców i innych roślin, chętnie kupowanych przez rolników indywidualnych oraz zakłady specjalizujące się w produkcji rolnej. Oznacza to, że odpad przestaje być dla firmy problemem, a staje się źródłem dodatkowych przychodów.

To właśnie tę technologię wybrała do rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych spółka Śremskie Wodociągi. – Poszukiwaliśmy rozwiązania, które idealnie wpisywałoby się w kilka kluczowych dla nas kryteriów. Zależało nam na korzystaniu ze skutecznego i ekologicznego systemu przetwarzania odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków, który jednocześnie byłby łatwy do wdrożenia i eksploatacji, a także nieuciążliwy dla mieszkańców Śremu. Jako spółka komunalna musimy zwracać szczególną uwagę na aspekt finansowy wdrożenia, dlatego też ważnym kryterium była również możliwość generowania dodatkowych przychodów dla przedsiębiorstwa. Wszystkie te wymagania spełnia opracowana przez firmę Evergreen Solutions technologia FuelCal®, dzięki której uciążliwe odpady stają się przydatnym surowcem, z którego można łatwo produkować cenione i poszukiwane przez rolników nowoczesne produkty z serii OrCal® – wyjaśnia Włodzimierz Pepeta, prezes spółki Śremskie Wodociągi.

Dodajmy, że popularność, szeroka rozpoznawalność i renoma produktów z serii OrCal® to efekt przemyślanej strategii ich promowania, prowadzonej od lat przez firmę Evergreen Solutions. Działania te prowadzone są dwutorowo, zarówno poprzez współpracę z czołowymi rolniczymi ośrodkami naukowymi w kraju i udział w kluczowych imprezach branżowych, jak i poprzez efektywne promowanie marki i produktów OrCal® w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych. Dość powiedzieć, że produkty OrCal® i OrCal® pHregulator® dotarły do 38 000 rolniczych gospodarstw w Polsce, a dzięki prowadzonym kampaniom reklamowym (m.in. w Telewizji Polsat, TVP, mediach społecznościowych, na stronach internetowych, imprezach targowych itp.) o ich właściwościach tylko w ciągu ostatnich trzech lat dowiedziało się ponad 4,9 mln osób z Polski, ale także spoza jej granic.

OrCal® to znany na rynku produkt, dystrybuowany przez Evergreen Solutions oraz licencjonowane przez tę spółkę autoryzowane podmioty. Jest on nie tylko wysoce rozpoznawalny, ale też łatwo dostępny. Zainteresowani zakupem nowoczesnego nawozu na stronach www.orcal.pl i www.evergreen-solutions.pl mogą łatwo znaleźć informacje o jego sieci dystrybucji i dostępności.

Korzystna inwestycja w Śremie

Dowodem na skuteczność i opłacalność wdrażania technologii FuelCal® jest stale rosnąca liczba firm, w tym oczyszczalni ścieków, które już wcześniej zdecydowały się na takie wdrożenia. Dokonały tego, poza spółką ze Śremu, także: EMPEGEK SIERPC, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne czy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu, a także PWiK sp. z o.o. w Dębnie.

Z biznesowego i operacyjnego punktu widzenia dla potencjalnych użytkowników bardzo ważne jest, że całą linię technologiczną FuelCal® zaprojektowano tak, by łatwo można ją było zarówno zintegrować z instalacjami istniejącymi już w danym zakładzie produkcyjnym/oczyszczalni (np. prasą lub wirówką), jak i zbudować od podstaw w obiekcie właśnie powstającym lub planowanym do uruchomienia. Dzięki temu potencjalni inwestorzy mogą elastycznie planować wdrożenie rozwiązania FuelCal® w optymalnym dla nich momencie i w idealnie dopasowanej do infrastruktury zakładu formie. To ogromny atut oferty spółki Evergreen Solutions – klienci mogą dobierać potencjał produkcyjny instalacji autorstwa Janusza Zakrzewskiego, prezesa Evergreen Solutions, do swoich potrzeb w zakresie przetwarzania odpadów i elastycznie go rozbudowywać w miarę zwiększania się ich potrzeb.

Model biznesowy, na jakim opiera swoje działanie Evergreen Solutions, polega na dostarczeniu klientowi kompletnego rozwiązania z zakresu gospodarki osadowej i odpadowej, a także dystrybucji produktów wynikowych technologii z grupy OrCal® i OrCal® pHregulator®.

Co bardzo ważne, posiadacz tej technologii może również liczyć na wsparcie Evergreen Solutions w zapewnieniu zbytu produktu wytwarzanego w procesie przetwarzania odpadów. Spółka, wspólnie z ogólnopolskimi dystrybutorami, zajmując się dystrybucją nawozów OrCal® i środków wspomagających uprawę roślin OrCal® pHregulator®, zapewnia swoim klientom kompletną ścieżkę wsparcia na każdym etapie inwestycji – od zidentyfikowania problemu (kwestii zagospodarowania odpadów), przez zapewnienie rozwiązań technologicznych niezbędnych do jego rozwiązania, aż po zagwarantowanie korzystnego zbytu wytwarzanego w technologii FuelCal® produktu.

Efekt końcowy – ceniony na rynku produkt

Cały proces przetwarzania biomasy i osadów ściekowych jest chroniony patentem, a jego efektem końcowym są znakomite, nowoczesne produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, zawierające substancję organiczną i aktywny hydrat wapnia. Produkty te doskonale wpisują się w potrzeby polskiego rolnictwa, związane z problemem wysokiej kwasowości gleb w Polsce, deficytu materii organicznej i zanieczyszczenia gleb szkodliwymi metalami ciężkimi. Produkty wynikowe posiadają pozytywne opinie najważniejszych jednostek certyfikujących, takich jak IUNG, IMW, IOŚ, INHORT, ITP., a także decyzje MRiRW. W procesie technologii FuelCal® powstają środki poprawiające właściwości gleby i nawozy organiczno-wapniowe z aktywnym hydratem wapnia z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Zawarty w produktach aktywny hydrat wapnia blisko stukrotnie bardziej niż tradycyjne nawozy wapniowe, np. kreda lub dolomity, rozpuszcza się w wodzie, dzięki temu OrCal® skutecznie i szybko podnosi pH gleby, a dodatkowo neutralizuje metale ciężkie w glebie, sprowadzając je do form rezydualnych (trudno rozpuszczalnych). Materia organiczna działa próchnico-

twórczo, co ma olbrzymie znaczenie podczas suszy, gdy potrzebna jest duża retencja wody w glebie. Dodatkowo zawarte w materii organicznej łatwo przyswajalne składniki doskonale odżywiają rośliny, uzupełniając nawożenie mineralne.

Omawiane w tym opracowaniu produkty spełniają wymagania jakościowe stawiane OrCal® i OrCal® pHregulator® przez rolników, nic więc dziwnego, że mają uznaną pozycję rynkową. Zostały wielokrotnie docenione przez rolników i ekspertów, o czym świadczą przyznane nagrody branżowe, np. Złoty Żuraw Rolnictwa otrzymany na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie czy Puchar Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

OrCal® – produkt bezpieczny, skuteczny i poszukiwany na rynku

Nie chcemy tu przesadnie wgłębiać się w szczegóły techniczne dotyczące składu i działania nawozu, warto jednak wspomnieć, że z relacji tych, którzy z niego korzystają, wynika, iż zwiększa on zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% stosunku do upraw nienawożonych nawozem OrCal® (przykładowo w pszenicy jarej nawożonej nawozem OrCal® średnia zawartość białka wynosi do 18% wagowych w porównaniu z 13% białka uzyskiwanymi w uprawach tradycyjnych). To sprawia, że jest to poszukiwany na rynku, ceniony produkt, z którego zbytem firmy – w tym oczyszczalnie ścieków, które wdrożyły technologię FuelCal® – nie mają najmniejszego problemu.

– Rolnicy przekonali się, że produkty powstałe z zagęszczonego osadu ściekowego w ramach technologii FuelCal® są bezpieczne dla środowiska naturalnego, upraw oraz ludzi i zwierząt. Dysponujemy około 60 opiniami, potwierdzającymi bezpieczeństwo produktów OrCal®, w tym doświadczeniem wynikającym ze stosowania setek tysięcy ton produktu w uprawach rolnych w Polsce – komentuje Janusz Zakrzewski. – Dzięki wdrożeniu naszego rozwiązania zakłady produkujące odpady (w tym zdefiniowane kodem 19 08 05) czy biomasy poprodukcyjne nie muszą zastanawiać się nad problematyką i ponoszeniem znacznych kosztów tworzenia: reklamy, marketingu produktu, a co najważniejsze – wieloletniego budowania rozpoznawalności i zaufania dla własnych produktów. Korzystają z owoców wypracowanych przez Evergreen Solutions dla produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Takie rozwiązanie jest tańsze, inwestycyjnie bezpieczniejsze, gwarantujące zysk i zbyt wytworzonych produktów dla zakładów stosujących model biznesowy i technologię FuelCal® – dodaje.

Warto też dodać, że innowacyjność i jakość nawozów OrCal®, a także całej technologii FuelCal®, docenili również niezależni eksperci. Firma Evergreen Solutions została dostrzeżona przez Ministerstwo Środowiska (została laureatem konkursu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo), zdecydowanie pozytywnie jej rozwiązania opiniowali również specjaliści z Instytutu Budownictwa i Mechanizacji Rolnictwa, Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ochrony Środowiska czy Politechniki Opolskiej.

www.evergreen-solutions.pl
tel: 880 880 053

 

Po więcej informacji i możliwość wspólnej wymiany doświadczeń na temat technologii FuelCal® zapraszamy w dniach 22-24 września do Kołobrzegu na 14. Konferencję „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”.
Kontakt: Olga Rosiak, tel.: 784-036-989, o.rosiak@abrys.pl