Obecnie odpady komunalne spędzają sen z oczu zarządcom budynków jak i samorządom. Niezrozumiałe zmiany prawne, wzrosty cen i kolejne dyrektywy ekologiczne powodują, że gospodarka o obiegu zamkniętym staje się coraz większym wyzwaniem.

W starym budownictwie pojawia się problem: zbudowanie wiaty śmietnikowej czy zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych? Na nowych osiedlach młodzi mieszkańcy skarżą się na nieestetyczne rozwiązania, które nie wyglądają dobrze przy nowoczesnej architekturze. Czy istnieją rozwiązania, które są w stanie zadowolić wszystkich, a przy okazji spełnić swoją rolę, a nawet pomóc w segregacji odpadów?

Produkcja śmieci przez rodziny z roku na rok wzrasta. Takie obserwacje zostały wyciągnięte z tegorocznego raportu GUS-u[1]. Dodatkowo nowe budownictwo zakłada maksymalną aranżację przestrzeni, tak by zagospodarować jak najwięcej miejsca. Staje się to problemem dla mieszkańców, ponieważ przy standardowym wytwarzaniu odpadów wiaty są nie wystarczające. Jest to również ogromne wyzwanie dla zarządców budynków, ponieważ przystosowanie osiedla do zbiórki odpadów komunalnych przy mało dostępnej przestrzeni jest wypierane przez potrzebę  dodatkowych miejsc parkingowych czy też chociaż małego skrawka zieleni.

Miejsce jest wyzwaniem

W starym budownictwie, które można znaleźć w wielu rejonach Polski jeszcze występują spore pasma zieleni. Jest to pokłosie komunistycznej architektury, która przewidywała miejsce dla dzieci i odpoczynku. Niestety, powoli pasma zieleni są zajmowane przez wiaty śmietnikowe, ponieważ  stare zsypy na odpady przestają być wydolne. Dodatkowo obowiązek segregacji śmieci, powoduje, że rozwiązania wprowadzone w ubiegłym wieku, przestają mieć dzisiaj zastosowanie. Zarządcy budynków wraz z regulacjami płynącymi odgórnie od samorządów budują wiaty śmietnikowe, w których umieszczane są kontenery. Niestety to rozwiązanie się nie sprawdza. Po pierwsze w wiatach umieszczane są pojemniki, które są w różnych kolorach, jednak bardzo często bez właściwych oznaczeń. To z kolei powoduje, że odpady nie są właściwie segregowane, a zarządcy mierzą się ze skargami i karami finansowymi. Po drugie wiaty śmietnikowe doprowadziły do sytuacji w której na osiedlach można się spotkać z plagą szczurów. To z kolei generuje koszty w postaci deratyzacji oraz zagrożenia dla dzieci oraz zwierząt domowych, które mogą być zainteresowane szkodliwym granulatem. Po trzecie, biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę samochodów, wiaty zabierają niezbędną przestrzeń do zapewnienia miejsc parkingowych.

Estetyka jest w cenie

W nowych budownictwie sprawa wygląda lepiej, bo właśnie wygląd staje się priorytetem i przewagą konkurencyjną nad innymi deweloperami. Młodzi konsumenci poszukają miejsca do zamieszkania, które nie tylko będzie dobrze zlokalizowane i nowoczesne, ale również estetyczne w swoich rozwiązaniach. Oczekiwania rosną, a firmy zarządzającej nowymi budynki spotykają się z niezadowoleniem mieszkańców. Przy dużych osiedlach odpady są albo segregowane w niezbyt estetycznych wiatach śmietnikowych, które zaburzają architekturę przestrzeni, albo są schowane w pomieszczeniach, które są brudne i odpychają zapachem. W niektórych miejscach w Polsce można zauważyć rozwiązanie w postaci pojemników półpodziemnych, które przyciągają zainteresowanie. Pojemniki, które z oddali nie wyglądają w ogóle jak pojemnik na odpady, wyróżniają się perfekcyjnym wykończeniem oraz dopasowanym obramowaniem, który idealnie komponuje się z osiedlem. Na przykład w Pruszczu Gdańskim pojemniki fińskiej firmy Molok stoją nieopodal Urzędu Miasta przy restauracji. Przy zastosowaniu tradycyjnego rozwiązania, taka sytuacja byłaby nie do wyobrażenia. Finowie zresztą mogą się pochwalić takimi rozwiązaniami w wielu miejscach u siebie w kraju. Nikogo u Skandynawów nie dziwi, pojemnik półpodziemny a przy nim plac zabaw. W erze ekologii i Smart City takie rozwiązania mogą się sprawdzić, a przy okazji zapewnić samorządom i zarządcom budynków aprobatę mieszkańców, którzy żyją w przyjaznym i czystym środowisku.


[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2020,1,21.html