1 / 4

Nie ma już odwrotu od inwestowania w odnawialne źródła energii. Presja społeczna, unijne przepisy, dążenie Europy do neutralności klimatycznej, starania Polski o eliminowanie emisyjnych źródeł energii i ciepła – to wszystko powoduje, że nowoczesne technologie wiatrowe i słoneczne zyskują na coraz większym znaczeniu. Przykładem takich rozwiązań są elektrownie HELIOZEFIR, pozwalające na ciągłą produkcję prądu z wiatru i słońca w systemie prosumenckim.

Elektrownie wiatrowe HELIOZEFIR stworzone zostały przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorstw, również komunalnych, takich jak np. zakłady zagospodarowania odpadów, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody pitnej, przepompownie, ale również szkoły, szpitale czy instalacje oświetlające miasta i gminy.

HELIOZEFIR o mocy 50 kW to elektrownia wiatrowa zintegrowana z elektrownią fotowoltaiczną, której moc również wynosi 50 kW. Cała instalacja pozycjonowana jest automatycznie do kierunku ruchu słońca. HELIOZEFIR ma więc za zadanie dostarczać prąd w sposób ciągły, ponieważ jeśli wieje wiatr, to zazwyczaj nie świeci słońce (i odwrotnie). Produkcja energii odbywa się w systemie prosumenckim, a więc maksymalna moc instalacji wynosi do 50 kW. W systemie tym elektrownie wiatrowe, będące mikroinstalacjami, nie podlegają zapisom tzw. ustawy odległościowej (10H).

W zależności od usytuowania i warunków pogodowych, produkcja energii elektrycznej jest zróżnicowana, jednak producent przewiduje, że minimalna roczna produkcja wyniesie
ok. 150 000 kWh.

DR ZĄBER Sp. z o.o.
Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 415 60 21
fax +48 18 415 60 22
www.zaber.com.pl