Nowe technologie służą rozwojowi aglomeracji. Dzięki cyfryzacji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zwiększają swoją wydajność o 20-40% i zarazem zmniejszają koszty operacyjne o 25%. Comarch z sukcesem wdraża systemy Internetu Rzeczy (IoT), m.in. w Dubaju, gdzie zaimplementował inteligentny, w pełni automatyczny pomiar liczników. Rozwiązanie to z sukcesem może być wdrażane również w Polsce. Na czym polega? Jakie korzyści uzyskują klienci korzystający z Comarch Smart Metering? Jaka przyszłość czeka polskie miasta?

Smart metering to system inteligentnego pomiaru, który pozwala na w pełni automatyczny, stały dostęp do danych z różnego typu mierników (wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej, ścieków). Umożliwia on zapobieganie wyciekom i monitorowanie stanu infrastruktury 24/7 w studzienkach kanalizacyjnych, podziemiach, piwnicach, prywatnych posesjach i innych trudno dostępnych miejscach (bez pracy personelu technicznego). Comarch – jako pierwsza firma na świecie – w dubajskich wodociągach wdrożyła rozwiązanie o nazwie Comarch Smart Metering, które jest oparte o nową technologię Narrowband IoT (oferowaną obecnie również przez polskich operatorów telekomunikacyjnych). System ten polega na montażu niewielkich urządzeń (Comarch NB IoT Gateway), które instaluje się na istniejącej infrastrukturze liczników. Te natomiast w określonych odstępach czasu (np. raz na kilkanaście minut) pobierają dane z mierników, a następnie przesyłają je do chmury (platformy IoT) i do systemów informatycznych klienta. To niskokosztowe rozwiązanie, które nie tylko nie wymaga wymiany mierników, ale także pozwala na zachowanie wszelkich gwarancji producenckich (instalacja urządzeń Comarch nie powoduje bowiem dezintegracji mierników). A co zyskują dzięki niemu klienci?

Osiągnij realne korzyści z inteligentny pomiaru

Dzięki wdrożeniu Comarch Smart Metering klienci otrzymują stały dostęp do danych umożliwiających prowadzenie zrównoważonej gospodarki komunalnej oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą. Rozwiązanie to bowiem dostarcza cyklicznych danych, na podstawie których możliwe jest monitorowanie stanu sieci, przeciwdziałanie wyciekom i anomaliom, generowanie potrzebnych alarmów (alerty) i znaczne zredukowanie kosztów utrzymania sieci. Co ważne, nie wymaga ono pracy personelu technicznego (nie jest konieczne już wysyłanie techników, system sam zbiera potrzebne dane nawet z miejsc, gdzie dotychczas nie było to możliwe).

Smart wodociągi w Dubaju

System inteligentnego pomiaru Comarch jest rozwiązaniem działającym w praktyce. Na początku 2019 r. Comarch Smart Metering został wdrożony w przedsiębiorstwie w wodociągowym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego implementacja potwierdziła, że działa ono w  ekstremalnie trudnych warunkach (urządzenia montowane były na pustyni, w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie liczniki ulokowane są na głębokości 2-8 metrów po ziemią). Dzięki zastosowaniu nowej technologii do transmisji danych (Narrowband-IoT), dane o zużyciu i dane telemetryczne są stale przesyłane w bezpieczny i stabilny sposób. Co ważne, Comarch Smart Metering może również bazować na innego rodzaju technologii LPWAN – LTE Cat-M1., które także (podobnie jak NB-IoT) jest uruchamiany w Polsce.

Skorzystaj z ekosystemu możliwości

Comarch w swoim portfolio posiada także inne, rozbudowane systemy do bilingowania, fakturowania, zarządzania cyklem życia produktów czy analizy danych. System Comarch Smart Metering może być z nimi zintegrowany, tworząc nowoczesny element smart city. Co ważne, istnieje również możliwość zintegrowania  go z innymi, zewnętrznymi systemami klientów.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wdrożenia Comarch w Dubaju, zapoznaj się z DARMOWYM USE CASE’EM, gdzie szczegółowo je opisano. Materiał można za darmo pobrać ze strony internetowej: https://www.comarch.pl/iot-ecosystem/use-case-smart-metering/.