W związku ze zgłaszanymi problemami recyklerów wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych w ustawie o odpadach oraz ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Polski Recykling przygotowało ankietę, która pozwoli pilnie zidentyfikować najważniejsze zagrożenia dla branży.

Przez pierwsze dwa dni zebrano już przeszło 50 wypowiedzi od recyklerów!

Dzięki uzyskanym informacjom przygotowane będą odpowiednie postulaty do Ministra Środowiska, które pozwolą na podjęcie działań mających na celu dokonanie zmian legislacyjnych w przepisach o odpadach oraz pozwolą na efektywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Podsumowaniem zebranych informacji jak i wypracowaniem wspólnego stanowiska przemysłu będzie konferencja ”Polskiego Recyklingu”, która planowana jest na przełomie września i października w Warszawie.

Link do ankiety: https://forms.gle/7PC9c1665iHRvtFx5

Ankiety należy przekazać  do 20 maja 2019r. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem e-mail: sekretariat@polskirecykling.org