1 / 5

Dla wielu osób stałe odpady komunalne (SOK) to nic innego jak odpady domowe. Coraz ambitniejsze cele w zakresie ochrony środowiska, nastawienie na bezpieczeństwo zasobów oraz pionierskie innowacje technologiczne oznaczają, że stałe odpady komunalne nie muszą już trafiać na składowisko odpadów – mogą być skutecznie i jednostopniowo przetwarzane w celu ich recyklingu i odzysku energii.

Postęp techniczny rozwinął się obecnie do tego stopnia, że rozdrabnianie stałych odpadów komunalnych nie tylko chroni naszą planetę, ale może również być źródłem przychodu dla operatorów!

Stałe odpady komunalne, występujące w wielu formach, mogą być rozdrabniane i odzyskiwane w celu produkcji i sprzedaży paliwa alternatywnego, np. tzw. RDF-u. Takie źródła energii, jako idealny substytut paliw kopalnych, zyskują coraz większą popularność na całym świecie.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu linii w urządzenia sortujące na kolejnych etapach procesu technologicznego można zapewnić imponujący stopień odzysku dodatkowych surowców wtórnych, tak aby w maksymalnym stopniu spełnić wymagania przyjętej przez państwa członkowskie UE hierarchii postępowania z odpadami.

Poznaj UNTHA XR

UNTHA XR to doskonale znana na całym świecie maszyna, która jest eksploatowana w wielu krajach – w tym również w Polsce. Jest ona dostępna jako rozdrabniacz stacjonarny lub jako maszyna mobilna na gąsienicach, z wbudowanym przenośnikiem wyładowczym i magnesem umieszczonym nad przenośnikiem, który pozwala na odzysk cennych metali.

Obie wersje mogą służyć do przetwarzania stałych odpadów komunalnych na paliwo alternatywne w jednostopniowym procesie – bez potrzeby stosowania dodatkowego rozdrabniacza – i zapewniają wysoką przepustowość (do 70 ton na godzinę) oraz niskie koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania, co zapewnia maksymalną rentowność.

Dzięki wielu dostępnym konfiguracjom cięcia, zmiennym obrotom rotora oraz opcjom podawania i odprowadzania materiału rozdrabniacz zapewnia wysoką elastyczność przetwarzania materiału wejściowego i wyjściowego. Maszyna pozwala na uzyskanie zdefiniowanych frakcji wyjściowych w zakresie od < 30 mm do 300 mm, a możliwość łatwego przetwarzania innych odpadów – nie tylko stałych odpadów komunalnych – pomaga zapewnić przydatność tego rozwiązania pod kątem przyszłych zastosowań. XR nigdy nie będzie stał bezczynnie w zakładzie recyklingu!

Dlaczego warto stosować rozdrabniacz UNTHA XR?

Nasze rozdrabniacze odpadów zostały tak zaprojektowane, aby przetwarzać odpady komunalne i przemysłowe na paliwo alternatywne. Oznacza to, że zostały one stworzone z myślą o rozdrabnianiu tego strumienia odpadów i posiadają wiele funkcji zapewniających maksymalną wydajność.

Przede wszystkim, rozdrabniacz XR jest wytrzymały, bezpieczny i łatwy w utrzymaniu, co zapewnia wysoką dyspozycyjność i minimalne zakłócenia produkcyjne. Długie okresy międzyobsługowe i rozwiązania zabezpieczające przed ciałami obcymi sprawiają, że rozdrabniacz pracuje bez kosztownych przerw i uszkodzeń.

Wolnoobrotowy, elektryczny napęd XR o wysokim momencie obrotowym zwiększa trwałość maszyny – jednocześnie nie obniżając jej wydajność – co sprawia, że jest to jeden z najbardziej energooszczędnych rozdrabniaczy tego typu na rynku. W praktyce operatorzy mogą zaoszczędzić do 75% kosztów energii w porównaniu z oferowanymi przez konkurencję podobnymi maszynami hydraulicznymi napędzanymi silnikiem wysokoprężnym. A dzięki o 80% wyższej wydajności w zakresie odzyskiwania czystego materiału żelaznego i nieżelaznego zakup rozdrabniacza XR zwraca się po mniej niż 12 miesiącach.

Mózg rozdrabniacza XR

Rozdrabniacz UNTHA XR może zostać dostarczony wraz z narzędziem do monitorowania stanu maszyny – UNTHA GENIUS. Rozwiązanie to, porównywane do „mózgu” maszyny, pomaga analizować około 100 parametrów technologicznych, takich jak prędkość, moment obrotowy, moc przenośnika, temperatura silnika czy zużycie energii.

Dzięki możliwości ustawienia proaktywnych alarmów UNTHA GENIUS umożliwia operatorom nadzorowanie, dokonywanie pomiarów i optymalizację produktywności rozdrabniacza w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować dyspozycyjność maszyny oraz zminimalizować koszty jej konserwacji i przestojów. Opierając się na bezpiecznej technologii chmury, dostęp do tych danych można uzyskać korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera, niezależnie od ich lokalizacji.

Czy wiesz, że…?

Na całym świecie zainstalowano do tej pory setki rozdrabniaczy XR. Porozmawiaj z pracownikami UNTHA Polska o wizycie referencyjnej lub dowiedz się więcej o zbliżającej się prezentacji tej maszyny u klientów – podczas których ta 37-tonowa maszyna wyruszy w trasę po Polsce, umożliwiając operatorom przetestowanie jej na własnych materiałach.

Dotychczasowi użytkownicy UNTHA XR mogą również skontaktować się z nami w celu umówienia bezpłatnego przeglądu.

Zapraszamy do kontaktu

UNTHA Polska
tel.: +12/642-18-96
e-mail: info@untha.pl

www.untha.pl