Wzrastające natężenie ruchu oraz rosnące wymogi środowiskowe i konieczność redukcji śladu węglowego powodują, że inwestorzy poszukują coraz trwalszych rozwiązań, pozwalających na wydłużenie żywotności drogi i zmniejszenie częstotliwości remontów. Z pomocą przychodzą im producenci nowoczesnych asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerami typu HiMA (Highly Modified Asphalt). Zastosowanie tych materiałów w kilku warstwach drogi pozwala na uzyskanie nawierzchni długowiecznej – o ponad 50-letniej trwałości.

W wielu krajach, również w Polsce, standardem jest projektowanie dróg na minimum 30 lat, natomiast coraz powszechniejsze jest projektowanie i budowa dróg asfaltowych o trwałości przekraczającej 50 lat, z uwzględnieniem jedynie powierzchniowych napraw i zabiegów utrzymaniowych. Tego typu nawierzchnie określane są jako długowieczne. W celu zapewnienia długowieczności nawierzchni dąży się do wprowadzenia do powszechnego stosowania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerami, dzięki którym uzyskuje się większą odporność na koleinowanie, zmęczenie oraz ekstremalne temperatury. Zastosowanie tych materiałów w kilku warstwach nawierzchni, również w niżej leżących: wiążącej i podbudowie, daje szansę na optymalizację konstrukcji nawierzchni poprzez redukcję grubości warstw czy znaczne wydłużenie jej żywotności. Istnieją różne rozwiązania konstrukcji nawierzchni, które zapewniają jej długowieczność. Zazwyczaj rozwiązania takie stosowane są na drogach krajowych i autostradach, natomiast dzięki skierowanemu do samorządów programowi pn. „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt”, polegającemu na bezpłatnej zamianie asfaltu średniomodyfikowanego na wysokomodyfikowany, przybywa w Polsce długowiecznych dróg samorządowych.

Przykład realizacji inwestycji na drodze w Krośnie

Przykładem nawierzchni długowiecznej zrealizowanej w ramach programu „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt” jest „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Miasta Krosna – km 229+300÷231+040”. W warstwie ścieralnej nawierzchni zastosowano tu asfalty wysokomodyfikowane, które są przełomową technologią w uzyskaniu trwałej infrastruktury drogowej. Nie bez powodu lepiszcze to zostało zastosowane na strategicznej dla Krosna inwestycji, mocno obciążonej ruchem bardzo ciężkim, obwodnicy prowadzącej w Bieszczady i do przejścia granicznego Barwinek. Zapobiegliwy inwestor – prezydent Krosna – wykorzystując potencjał zaawansowanych technologii asfaltowych średnio- i wysokomodyfikowanych, podniósł efektywność ekonomiczną inwestycji oraz zredukował jej ślad węglowy, ograniczając ilość zabiegów utrzymaniowych w cyklu życia nawierzchni. W tym celu w dolnych warstwach, podbudowy i wiążącej, zastosował asfalty średniomodyfikowane PMB 25/55-60 w specjalnych mieszankach o podwyższonym module sztywności, a w wierzchniej warstwie ścieralnej – asfalt wysokomodyfikowany z najwyższej półki – MODBIT 45/80-80 HiMA. Taki układ warstw nawierzchni zapewni drodze nośność i odporność na deformacje wymagane dla ruchu bardzo ciężkiego, przy jednoczesnej ochronie drogi przed szkodliwym działaniem czynników klimatycznych: wody, mrozu i ekstremalnych temperatur. Aby osiągnąć sukces, każda realizacja, oprócz dobrego projektu i właściwych materiałów, wymaga fachowego wykonawstwa. W omawianym projekcie wysoką jakość wykonania robót zapewniła doświadczona polska firma RBDiM Krosno. Realizując prace bitumiczne z asfaltami wysokomodyfikowanymi, przywiązywano szczególną wagę do kwestii logistyki i jakości prac. Chcąc zapewnić prawidłowe ułożenie i zagęszczenie nawierzchni, kładziono ogromny nacisk na płynne dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych, bezprzestojową pracę rozkładarek i odpowiednie zaplanowanie pracy walców. Przestrzegano też ściśle reżimów temperaturowych.

DANE DOTYCZĄCE ODCINKA
Długość: 1740 m,
Szerokość: 7-14 m, 14m-rejon skrzyżowania
Inwestor: UM w Krośnie
Wykonawca: RBDiM w Krośnie Sp z o.o.

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścieralna- grubość 4,0 cm

SMA 11 MODBIT 45/80-80 HiMA KR 5-7;

Złącze: Emulsja C60PB3ZM

Warstwa wiążąca – grubość 8cm

AC 16WMS PMB 25/55-60 KR 5-7

Złącze: Emulsja C60PB3ZM

Warstwa podbudowy zasadniczej – grubość 16 cm

AC 16WMS PMB 25/55-60  KR 5-7

Wymierne korzyści

Nowoczesne asfalty modyfikowane i wysokomodyfikowane zrewolucjonizowały budowę dróg w zakresie trwałości i odporności na koleinowanie. Przynosi to wymierne korzyści inwestorom i użytkownikom dróg w postaci znacznej poprawy żywotności dróg, redukcji całkowitych kosztów ich budowy i utrzymania w całym cyklu życia oraz korzyści środowiskowych w zakresie zmniejszenia śladu węglowego. Dzięki temu nawierzchnie długowieczne stają się coraz powszechniejsze na drogach nie tylko krajowych, ale też samorządowych.

Agnieszka Kędzierska, LOTOS Asfalt

lotosasfalt.pl
lotosasfalt@lotosasfalt.pl
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk