Idea świadczenia usług w obrębie GIS na bazie SaaS narodziła się w Aqua System Controls w 2016 r. podczas targów IFAT w Monachium. Blisko dwa lata trwały prace specjalistów GIS i programistów, konsultowane z pracownikami zakładów komunalnych oraz naukowcami. W rezultacie stworzono unikalną usługę udostępniania GIS bez konieczności zakupu licencji, budowy środowiska serwerowego czy zatrudniania dodatkowych pracowników.

– Obecnie dalej inwestujemy w rozwój systemu. Szczególne znaczenie ma współpraca z przedsiębiorstwem w Gniewkowie, gdzie ostatnio wdrożyliśmy ASC.Manager oraz gdzie testujemy najnowsze funkcjonalności – informuje Jacek Andrzejewski, prezes Aqua System Controls.

Gwarancja bezpieczeństwa

Konstruując ASC.Manager, Aqua System Controls wykorzystała oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI oraz aplikację Geonis firmy GEOCOM, świadomie unikając darmowych licencji. Na ten wybór złożyło się wiele przesłanek. Przede wszystkim, oprogramowanie typu open source budowane jest przez osoby o różnym stopniu wiedzy i doświadczenia, co powoduje, że pojawiają się błędy i furtki, przez które może dojść do wycieku. W przypadku licencji ArcGIS i GEONIS Aqua System Controls ma gwarancję, iż dostarczone jej oprogramowanie jest wewnętrznie spójne, kompatybilne z innymi aplikacjami, przetestowane i bezpieczne.

– Początkowo nasi partnerzy obawiali się, że ich dane będą przechowywane na serwerach zewnętrznych – stwierdza J. Andrzejewski. Niepotrzebnie. Aqua System Controls współpracuje z firmą EXEA, pierwszym i jedynym w Polsce Data Center mogącym się pochwalić uzyskaniem dwóch niezależnych certyfikatów TIER III dających pewność, iż jest ono w pełni zabezpieczone oraz przystosowane do przechowywania danych wrażliwych.

Jak tłumaczą A. Baniewska i M. Wiaderkowicz, specjaliści GIS w firmie Aqua System Controls, dane wprowadzane są do programu ArcMap przy zastosowaniu narzędzi Geonis, co umożliwia tworzenie obiektów wraz z automatycznym powiązaniem ich właściwymi relacjami. Proces ten wspierają aplikacje GDN Studio oraz Geonis Administrator. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swoich danych i innych plików poprzez aplikację mapapps. Z tego poziomu ma on możliwość wyszukiwania informacji, jej tworzenia oraz zapisywania poprzez zastosowanie wielodostępnej bazy SDE. Co istotne, korzystający z ASC.Manager nie potrzebują specjalnej infrastruktury sprzętowej ani oprogramowania, wystarczy zaledwie przeglądarka internetowa.

Korzyści wynikające z funkcjonalności

– Korzyści wdrożenia ASC.Manager opierają się na jego funkcjonalnościach – wyjaśnia J. Andrzejewski. Cyfrowa inwentaryzacja sieci dostarcza informacji o lokalizacji bez konieczności sięgania do zasobów papierowych, a także o parametrach technicznych, typach lub modelach oraz umożliwia gromadzenie wszelkiej dokumentacji. Pozwala to skrócić czas trwania awarii i ograniczyć koszty ich usuwania. Symulacje przepływu oparte na wirtualnym zamykaniu zasuw umożliwiają wyznaczenie obszaru pozbawionego wody. System pozwala również na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz planowanych inwestycji, zaś poprzez spięcie z bilingiem prezentuje chociażby aktualne zużycie wody. – Nasze rozwiązanie daje możliwość konfigurowania raportów w ujęciu statycznym lub dynamicznym. Możemy stworzyć dowolną ich liczbę, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta – zapewnia J. Andrzejewski. Pozostałe korzyści wynikają bezpośrednio z samego rozwiązania informatycznego, bazującego na oprogramowaniu liderów rynku GIS – gwarancja, jakość, bezpieczeństwo, dostępność przez 24 godziny 7 dni w tygodniu z niemal z każdego miejsca, niskie koszty wdrożenia oraz przejrzysty interfejs – to zalety naszego rozwiązania.

dr Agnieszka Górzyńska

Aqua System Controls Sp. z o.o.
Ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
biuro@asc-polska.pl
606 271 159