Rynek ogumienia nieustannie generuje niebezpieczne dla środowiska odpady. Kierowcy chcą maksymalnego bezpieczeństwa w czasie jazdy, dlatego coraz częściej wymieniają opony na nowe. Jaki los spotyka egzemplarze wycofane z użytku?

Zużyte opony okazują się odpadem trudnym do zagospodarowania. Ich duży gabaryt sprawia, że ich składowanie wymaga dużej przestrzeni. Oprócz tego ogumienie nie podlega łatwemu samoistnemu rozkładowi, ponieważ naturalny rozpad gumy wykorzystywanej do ich produkcji trwa ponad sto lat. Przypomnijmy, że mowa o milionach sztuk przeznaczanych do utylizacji na całym świecie. Skala zjawiska jest ogromna i wciąż będzie rosnąć, ponieważ samochodów na drogach w najbliższych latach dalej będzie przybywać.

Kraje rozwinięte w większości przypadków uporały się już z problemami nielegalnych składowisk zużytego ogumienia. Nie oznacza to jednak, że poradziły sobie z tą kwestią również inne zakątki świata. Niepoddane recyklingowi opony kumulują się w ogromne śmietniska, które stanowią tykające bomby ekologiczne. Na co dzień zatruwają okoliczną glebę, a w przypadku pożaru prowadzą do prawdziwych katastrof. O skali zagrożenia przekonali się chociażby Walijczycy, którzy pożar wysypiska w Heyope mogli obserwować z przerwami przez około 15 lat.

Sytuacja w Polsce

W Polsce odzyskowi ustawowo podlega ¾ tonażu opon wprowadzonych na rynek w roku poprzednim.  Przynajmniej 15% z tego obowiązkowo musi zostać poddane najkorzystniejszemu pod względem ekologicznym recyklingowi materiałowemu. Ciężar zobowiązania leży na podmiotach wprowadzających opony na rynek i to na nie nakładany jest obowiązek uiszczenia opłaty produktowej w przypadku niespełnienia przewidzianych norm.

 

Odzysk materiałowy opon w Polsce przekracza minimalne wartości określane przez normy. Recyklingowi poddaje się 80,7% ogumienia, z czego 35,4% przetwarza się materiałowo (dane na rok 2017). Nie jest to wynik imponujący na tle reszty Europy. Dla porównani: w Portugalii odzysk materiałowy to 60%, a w Danii 100%.

Recykling materiałowy pod lupą

Na czym polega wspomniany odzysk materiałowy? Jest to proces przetwarzania zużytych opon w produkty i półprodukty nadające się do dalszego zastosowania. Jako że, ogumienie zbudowane jest z tekstyliów, metalu, elastomerów, krzemionki, sadzy oraz gumy, to zakres możliwego recyklingu surowcowego jest bardzo szeroki. Najczęściej odzyskuje się stal, materiały tekstylne oraz gumowy granulat. Każdy z tych produktów może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

Całość materiału dostępna jest pod adresem: https://www.oponeo.pl/artykul/recykling-opon