Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnika Poznańska zapraszają na pierwszą konferencję poruszającą temat zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan wprowadzonej wraz z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Unikatowe wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia w Poznaniu.

W ramach jednodniowej konferencji pn. „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia” przeanalizowane zostaną wady i zalety obecnie obowiązujących przepisów a także propozycje kierunków zmian roli i funkcji regulatora.

Szczególną uwagę chcemy poświęcić udziałowi regulatorów w procesie stanowienia taryf, zmianom regulaminów, a także wpływom zmian na zasady przygotowywania i stanowienia wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy działania regulatora mogą stymulować postęp techniczny, a w szczególności zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wdrażanie nowych technik i technologii – podkreśla Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat taryf, jako najbardziej aktualny, może być dominującym tematem konferencji, ale istotnymi są też jego powiązania z formułowanymi w regulaminie standardami dotyczącymi poziomu świadczonych usług oraz określanymi w weryfikowanych przez władze gminy wieloletnimi planami modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Te zagadnienia włączyliśmy w zakres tematyki konferencji – dodaje dr Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej.

Referaty podczas konferencji wygłoszą m.in. Joanna Kopczyńska, z-ca PGW Wody Polskie, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Przewidujemy także panel dyskusyjny z wystąpieniami przedstawicieli kancelarii prawnych, przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz uczestników konferencji. Zarejestruj się już dziś!

Wydarzenie na Facebooku