Szybki, bezpieczny i inteligentny transfer produktów – tak skrótowo można by scharakteryzować systemy ruchomej podłogi, opracowane przez PTM Polska Sp. z o.o. To jednak nie wszystko: są one również wydajne, niezawodne i wykorzystywane do transportu różnych materiałów w wielu branżach. Jakie jeszcze są zalety tego rozwiązania?

PTM Polska Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dla biznesu z dziedziny technologii automatycznego załadunku i rozładunku, transferu stacjonarnego ładunków, transportu luzem sypkich towarów rolniczych, drzewnych, odpadów i biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem. Początkowo działalność firmy koncentrowała się głównie na sprzedaży naczep samowyładowczych ze specjalizacją w dostawach naczep z ruchomą podłogą i przyczep. Od 2010 r. firma instaluje systemy ruchomych podłóg w rozwiązaniach naczepowych i stacjonarnych.

Obecne tempo rozwoju i zwiększająca się ilość transportowanych towarów wymusza wdrażanie nowych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych potrzeb firmy. Oferowane naczepowe i stacjonarne systemy przeładunkowe działają nie tylko jako pojedyncze urządzenia, lecz również jako zaawansowane rozwiązania systemowe, pozwalając na zwiększenie efektywności danego przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów poprzez skrócenie czasów załadunku i rozładunku, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i towarów. Istnieje możliwość zintegrowania ich z istniejącymi liniami produkcyjnymi i łańcuchem dostaw na każdym dystansie.

Systemy ruchomej podłogi PTM zapewniają rozwiązania do poziomego załadunku/rozładunku materiałów sypkich, palet, beli i rolek. Systemy przenośników podłogowych oferują bezpieczny, wszechstronny i wydajny transport materiałów dla ruchomych urządzeń rozładowczych oraz bunkrów i doków magazynowych lub transportowych.

Systemy ruchomej podłogi PTM są wykorzystywane do transportu różnych materiałów w takich branżach jak: gospodarka odpadami i recykling, transport paliw alternatywnych, branża rolnicza, branża budowlana, przemysł drzewny
i produkcja energii.

Rozwiązania stacjonarne

Systemy magazynowe i przenośnikowe ruchomej podłogi PTM oferują, efektywne kosztowo i łatwe w utrzymaniu, rozwiązania w zakresie odbioru, magazynowania i dozowania.

Systemy można montować na równo z płaszczyzną ziemi, instalować nad lub pod ziemią w zagłębieniach (w dokach), a także umieszczać na istniejącej posadzce. Dostępne w różnych konfiguracjach systemy ruchomej podłogi PTM mogą stanowić zabudowę wielokomorową albo być zabudowane ścianami z przykryciami dachowymi.

Bezpieczny, wydajny, opłacalny i niezawodny

Systemy ruchomej podłogi PTM powstały nie tylko z myślą o szybszym, bezpieczniejszym i inteligentniejszym transferze produktów. Są one także tańsze od konwencjonalnych rozwiązań. Do ich najważniejszych właściwości zaliczamy:

 • bezkonkurencyjny poziom bezpieczeństwa,
 • wytrzymałość,
 • przyjazność dla środowiska,
 • fakt, iż nie wymagają wysiłku fizycznego,
 • maksymalne objętości załadunkowe,
 • lekkość,
 • niskie koszty użytkowania (nie wymagają skomplikowanej konserwacji),
 • wydajność i opłacalność,
 • niezawodność,
 • szybki załadunek i rozładunek,
 • krótki czas zwrotu z inwestycji,
 • minimalny stan etatów.

Kluczowe właściwości systemów ruchomej podłogi

  •  Możliwość realizacji w niemal każdym miejscu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, oraz integracji z istniejącymi instalacjami i konstrukcjami.
  • Prosta komunikacja z innymi instalacjami, takimi jak taśma transportowa, przenośnik śrubowy, rozdrabniacz, prasa i piec.
  • System działa niezależnie, można go jednak łatwo połączyć m.in. z czujnikami, ogniwami obciążnikowymi czy miernikami interwałowymi.
  • Mogą mieć różne objętości – od małych 10 m3) po duże (> 1200 m3).
  • Duże tonaże: dopuszczalne niemal nieograniczone obciążenie podłogi (1-500 T).
  • Dozwolone przejeżdżanie pojazdami transportowymi i koparkami.
  • Realizacja pod kątem wprowadzania towaru.
  • Niezawodność działania dzięki przemyślanej, łatwej w utrzymaniu konstrukcji.
  • Precyzyjna regulacja szybkości transportu w zakresie 0-2,5 m/min.
  • Zasada First in → First out.
  • 2 kierunki: rozładunek i rewers.
  • Podłogi ze stali, aluminium i tworzywa sztucznego.

Jak już wiemy, systemy ruchomych podłóg instalowane są w rozwiązaniach zarówno  stacjonarnych, jak i naczepowych oraz kontenerach samowyładowczych.

Systemy stacjonarne ruchomych podłóg PTM

Systemy stacjonarne są zasilane hydraulicznie, dzięki czemu warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia nie mają żadnego wpływu na sprawność i wydajność układu. System ruchomych podłóg PTM idealnie sprawdza się jako automatyczny system stałego transportu dużych ilości produktów masowych, które zasilać będą proces produkcyjny w precyzyjnie odmierzonych dawkach. Warto w tym miejscu dodać, że PTM Polska Sp. z o.o. oferuje swoim klientom usługi w zakresie doradztwa, projektu i realizacji (projekty pod klucz).

Kontenery rolkowe z ruchomą podłogą

Kontenery rolkowe z ruchomą podłogą stosowane są głównie do ładunków sypkich. Działają jako elementy buforowe na początku linii produkcyjnej zakładu. Pozwalają na czasową kontrolę rozładunku oraz na automatyzację procesu. Sterując prędkością podłogi, reguluje się ilość ładunku przekazywanego na dalsze etapy prac. Pod koniec 2020 roku spółka dostarczyła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach kontenery KP-23 z ruchomą podłogą. Kontenery te przeznaczone są do odbioru frakcji biologicznej odpadów komunalnych z układu wstępnej klasyfikacji i przenoszenia jej na układ przenośnikowy załadowczy SUB do komór fermentacyjnych nowoczesnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Kontener KP-23

Kontenery po podstawieniu na linię przetwarzania odpadów komunalnych sterowane są przy pomocy zainstalowanej automatyki, dozując odpowiednią ilość odpadu na linię przetwarzania.

Bufor magazynowo-dozujący z ruchomą podłogą

Bufor magazynowo-dozujący na linii
sortowniczej – ZGO w Bielsku-Białej

Produkty masowe są tu buforowane, a następnie w szybki i kontrolowany sposób przekazywane do procesów produkcyjnych lub do napełniania gabarytowych naczep z ruchomą podłogą.

Przykładem tego typu zastosowania ruchomej podłogi PTM może być instalacja w Zakładzie Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej. Jest to zakład do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, posiadający status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Posiada dużą moc przerobową linii sortowniczej – na poziomie 70 000 Mg/rok. PTM Polska Sp. z o.o. to jedna z firm, która w 2019 roku zmodernizowała taką linię, dokonując zabudowy buforu do magazynowania wyselekcjonowanych odpadów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii możliwe jest odzyskiwanie wielu rodzajów frakcji materiałowych, co pozwala na ograniczenie deponowanych na składowisku odpadów poprocesowych do poziomu ok. 30% z całego strumienia odpadów przyjmowanych do zakładu. Dzięki zastosowaniu bufora z ruchomą podłogą zwiększyła się też wydajność linii belowania folii odzyskiwanej z odpadów komunalnych. W pełni automatyczny bufor ograniczył ponadto konieczność systematycznego wygarniania zgromadzonej na linii sortowniczej folii. Tego samego typu bufory PTM Polska Sp. z o.o. zainstalowano już w kilkunastu zakładach w Polsce, m.in. Warszawie, Elblągu i Świebodzinie.

Bufor rozładunkowo-dozujący z ruchomą podłogą

Innym przykładem zastosowania ruchomej podłogi PTM w branży recyklingowej jest bufor rozładunkowo-dozujący do transportu trocin na linii peletu w jednym z dużych zakładów przemysłu drzewno-meblarskiego w województwie zachodnio-pomorskim. Bufor ten ma zastosowanie w procesie szybkiego wyładunku trocin z naczep z ruchomą podłogą do bufora. Dalej trociny dozowane są do silosa zainstalowanego na linii produkcyjnej w procesie produkcji peletu.

Podobne bufory mają zastosowanie przy zagospodarowaniu i przeładunku towarów w obiektach wymagających lokalnego transferu materiałów luzem, np. w biogazowniach, tartakach i sortowniach.

Bufor rozładunkowo-dozujący na linii produkcji peletu