Trwa realizacja projektu “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. To pierwszy projekt hybrydowy w województwie pomorskim, czyli realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowany z funduszy europejskich. Towarzyszy mu kampania edukacyjna.

Miasto Sopot realizuje projekt kompleksowej termomodernizacji 25 budynków użyteczności publicznej, w tym 12 szkół, dwóch sal gimnastycznych, siedmiu przedszkoli i żłobka, dwóch ośrodków kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego. We wszystkich budynkach zostanie wdrożony nowoczesny System Zarządzania Energią. Projekt o całkowitej wartości ponad 37,5 mln zł realizowany będzie przez miasto w formule PPP oraz z wykorzystaniem środków unijnych.

Inwestycja z prywatnym partnerem

Partner prywatny zrealizuje w ciągu dwóch lat z własnych środków wszystkie prace inwestycyjne w sopockich placówkach. Na jego wynagrodzenie złoży się cześć dotacji unijnej (w wysokości ponad 8 mln zł), oszczędności energetyczne po zakończeniu procesu inwestycji (około 1 mln zł rocznie – czyli około13 mln zł do 2033 r.) oraz dopłata ze strony miasta (raty kwartalne).

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu unijnego, dofinansowanego w wysokości 9,89 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną 25 budynków w Sopocie z zastosowaniem rozwiązań Smart City, obejmującej przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 11 budynkach), modernizację oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalację odnawialnych źródeł energii (w 17 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż instalacji solarnych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach.

Termomodernizacja+edukacja

Elementem projektu termomodernizacji będzie program edukacyjny skierowany do dzieci. We współpracy z Wydziałem Oświaty, w szkołach i przedszkolach organizowany jest cykl warsztatów. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III wezmą udział w warsztatach pt. „Kilowaty zabawy”. Dzieci dowiedzą się m.in. skąd się bierze energia, dlaczego i w jaki sposób należy ją oszczędzać oraz jakie korzyści wiążą się z termomodernizacją budynków.

Dodatkowo przedszkola zostaną zaproszone do udziału w konkursie plastycznym, w którym nagrodami dla najlepszych autorów prac będą m.in. zabawki solarne. Każdy uczestnik otrzyma też komiks edukacyjny „Endżik łowca cieplików”.

Z kolei najstarsi uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wziąć udział w grze miejskiej, którą zaplanowano na 28 września 2018 r. w Sopocie.

Planowane oszczędności energetyczne to: zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 budynkach o 51,6 proc. i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 25 budynkach o 68,1 proc.

Projekt realizowany będzie od 17 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2033 r. Wynagrodzenie wykonawcy to 37 599 271,62 zł (z czego około 8 mln zł zostanie przekazanych z funduszy europejskich).

W efekcie miasto uzyska realne oszczędności w wysokości ponad miliona złotych rocznie (mniejsze rachunki za energię), które będą wykorzystane na spłatę kosztów inwestycji termomodernizacyjnej.

Źródło: UM Sopot, Radio Gdańsk

Czytaj więcej

Skomentuj