Termomodernizacja 22 miejskich budynków, którą przeprowadzi słupski magistrat będzie kosztować 22,5 mln zł.

W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie przeprowadzone ocieplenie ścian, wymiana dachów, okien i drzwi i modernizacja instalacji c.o. Ponadto na dachach budynków mają się pojawiać instalacje solarne, a w budynkach zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne. Inwestycja będzie realizowana w budynkach szkolnych, przedszkolach, w bibliotece miejskiej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Teatrze Rondo oraz w Domu Pomocy Społecznej „Leśnej Oazie”.

Czytaj także >>> Świętokrzyskie przeprowadzi termomodernizację budynków użyteczności publicznej za 70 mln zł

Efekty negocjacji

Jedynie 7,5 mln zł na pokrycie kosztu tej inwestycji pochodzić będzie z kasy miejskiej. Pozostałe pieniądze pochodzić będą z funduszy unijnych, które wynegocjowano w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. – Przede wszystkim dzięki naszym negocjacjom otrzymaliśmy większe dofinansowanie. W Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska uzgodniono z Zarządem Województwa Pomorskiego dofinansowanie dla projektu miało sięgać na 50%. Miasto wspólnie z Partnerami aplikowało o dofinansowanie na poziomie 68,26%, tak jak wynikało z analizy finansowej. W rezultacie Miasto zyskało ponad 4 mln zł oszczędności na wkładzie własnym, w związku z wyższym dofinansowaniem wynoszącym 4 059 287 zł – stwierdził Robert Biedroń, prezydent Słupska.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa od czerwca 2016 r. do października 2019 r. Z kolei wydatki ogółem wyniosą 22 620 296,74 zł, w tym kwalifikowane 22 230 483,03 zł, a dofinansowanie EFRR 15 175 305,78 zł.

Czytaj więcej

Skomentuj