Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nieustannie walczy z kierowcami, którzy uporczywie parkują samochody na trawnikach i pasach zieleni biegnących wzdłuż miejskich ulic.

Odtworzenie zniszczonych przez kierowców trawników będzie kosztowało miasto kilkadziesiąt tysięcy złotych. – Samochody rozjeżdżają trawniki i przydrożną roślinność. Zabiegi pielęgnacyjne oraz próby nowych nasadzeń w miejscy zniszczonej zieleni są utrudniane przez samochody zaparkowane w miejscach do tego nie dozwolonych. ZDM każdego roku odnawia zniszczone pasy zieleni. Jeżeli jednak, kierowcy nie przestaną niszczyć roślinności, nasza praca będzie syzyfowa – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.

Również w tym roku ZDM prowadzi akcję odnawiania, a w wielu przypadkach wręcz odtwarzania trawników. Uzupełnienie zniszczonych przez kierowców trawników będzie kosztowało miasto ok. 60 tys. zł. – Zwracamy się z prośbą do kierowców, aby dali szansę na zamianę „ścierniska” w trawnik – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Warto zapamiętać:

Art. 144. Niszczenie roślinności Dz.U.2015.0.1094 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj