1 / 3

Baterie słoneczne, podziemne pojemniki na wodę deszczowa, sala konferencyjno-edukacyjna to elementy, którymi będzie się wyróżniał spośród innych PSZOK-ów powstający ósmy Ekoport w Szczecinie. Inwestycja jest warta blisko 4,5 mln zł.

Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który będzie miał ponad 4 tys. m kw. powstaje w miejscu starych i zniszczonych budynków w Szczecinie. W maju i czerwcu przeprowadzane były prace rozbiórkowe i ziemne. Wyburzone zostały stare i zniszczone budynki. Na lipiec i sierpień zaplanowane są roboty, betonowe, murowane oraz instalacyjne związane z kanalizacją deszczową. Na terenie PSZOK-a znajdą się trzy budynki oraz dwie wiaty. Na jednym z nich znajdą się baterie słoneczne. Wytworzona energia elektryczna posłuży do zasilenia całego Ekoportu. Do obsługi punktu wykorzystywana będzie również zbierana do podziemnych pojemników woda deszczowa.

Ponadto w nowym miejscu powstanie multimedialna sala konferencyjno-edukacyjna, z której będą mogli korzystać uczniowie szczecińskich szkół. Odbywały się tam będą lekcje i szkolenia z zakresu ekologii. W założeniach sala ma być udostępniana mieszkańcom osiedla, i pełnić funkcję świetlicy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj