Na temat perspektyw finansowania ze środków Unii Europejskiej ochrony środowiska w Polsce oraz gospodarki o obiegu zamkniętym wypowiedział się dla Portalu Komunalnego Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

– W ramach aktualnej perspektywy finansowej przed Polską stoi duże wyzwanie. Wyzwanie to wiążę się z dużymi kwotami, które przeznaczone są na cele w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, ochrony powietrza i bioróżnorodności i ochrony przyrody. Duże wyzwanie polega na odpowiedniej absorpcji i wykorzystaniu tych środków w celu budowy odpowiedniej infrastruktury. Oprócz tego mamy warunki, które Polska musi spełnić, których finansowanie jest obecnie zawieszone ze względu na niespełnienie tych warunków – uważa Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Zwraca on również uwagę, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej. Wychodzi ona poza zakres samej ochrony środowiska. Dotyczy ona takich spraw jak zrównoważona produkcja i konsumpcja, związane z nimi ekoinnowacje, zrównoważone wykorzystanie zasobów.

Sprawy związane z circular economy regulują przepisy unijne. Aktualnie prowadzony jest proces przeglądu dyrektyw dotyczących odpadów. Finalnie powstaną wspólne zasady dotyczącej całej Unii Europejskiej, które będą obowiązywały także Polskę.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj