Unoszący się fetor to niestety nadal często spotykany problem zakładów odpadowych czy instalacji ściekowych. Po kilku nieudanych próbach stworzenia przepisów antyodorowych (ustawy antyodorowej), prace nad nimi zostały wznowione – tym razem stworzeniem regulacji zajął się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

GIOŚ podaje, że tylko w 2016 r. rozpatrzono ponad tysiąc skarg dotyczących uciążliwości zapachowych. O interwencje w ich sprawie wielokrotnie apelowali też posłowie, senatorowie czy samorządy. Cały czas brakuje jednak przepisów regulujących tę kwestię.

Odór – problem uciążliwy dla każdego

Mieszkańcy regularnie zgłaszają władzom uciążliwości zapachowe. Z ostatnich przykładów można wymienić chociażby Warszawę, gdzie ze względu na wyjątkowo duże ilości odpadów z zakładów wydobywał się fetor. Duże problemy sprawiały swojego czasu także odory wydobywające się ze składowiska w Szadółkach, które sięgały aż do centrum Gdańska.

Odnosząc się do skarg składanych do GIOŚ, wiceminister środowiska Paweł Sałek poinformował, że dużym problemem są także ścieki. – Największa liczba skarg w tym zakresie dotyczyła m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków i wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie bez zachowania odpowiednich wymagań ochrony środowiska – wyjaśniał wiceminister.

Będzie ustawa antyodorowa?

Ministerstwo Środowiska w lipcu 2017 r. oświadczyło, że prace nad ustawą antyodorową były prowadzone od ponad roku. Stworzeniem przepisów miał zająć się w dużej mierze GIOŚ. Nieoficjalnie wiadomo także, że powstał też nawet nowy projekt ustawy antyodorowej.

Nad ustawą mającą walczyć z uciążliwościami zapachowymi pracował już poprzedni rząd. Ostatecznie jednak zaniechano tego pomysłu.

Szukając rozwiązań

Regulacje prawne – zarówno te istniejące, jak i planowane – dotyczące odorów w gospodarce komunalnej będą między innymi tematem konferencji Abrys “Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-8 marca w Iławie.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów w obiektach gospodarki wodno-ściekowej, osadowej oraz odpadowej emitujących odory. Podczas wydarzenia będzie można poznać nie tylko regulacje prawne i przepisy odnoszące się do tematu uciążliwości zapachowych, ale także zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi służącymi do ich eliminacji czy też najnowszymi urządzeniami i technologiami pomiarowymi.

Czytaj więcej

Skomentuj