Nieruchomości niezamieszkałe włączone do systemu, co najmniej dwu-, a maksymalnie czterokrotnie wyższa opłata za niesegregowane odpady i zniesienie regionalizacji. To część zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za jej przyjęciem głosowało 258 posłów, 142 było przeciw, a 26 się wstrzymało się od głosu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mogli przystępować do gminnego systemu. Do tej pory takiej możliwości nie mieli. Przedstawiciele korporacji samorządowych wielokrotnie protestowali przeciw tej zmianie uważając, że zwiększy to ilości odpadów przy jednoczesnym braku właściwej kontroli nad nimi. To z kolei może wpłynąć na wzrost kosztów dla mieszkańców.

W czasie prac nad nowelizacją ten punt zmieniany był kilka razy. – Dziś, w ostatniej chwili, wbrew uwagom wszystkich samorządów, na ostatnią chwilę zmienia się zapis na jeszcze bardziej rozszczelniający system – stwierdził wiceprezydent Bydgoszczy cytowany przez serwis samorzad.pap.pl.

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska napisał na swoim profilu na Facebooku, że “(…) oznacza m.in. początek rozmontowywania powstałego w 2013 r. systemu, w którym gmina wie, co dzieje się z odpadem, ryzyko zwiększenia się ilości nielegalnych wysypisk, potencjalny chaos na podwórzach, zwłaszcza śródmieść miast, na których każdą wiatę śmietnikową będzie mogła obsługiwać inna śmieciarka, wzrost kosztów dla mieszkańców, bo po wyjściu z systemu nieruchomości niezamieszkanych luka będzie musiała być zrekompensowana opłatą za śmieci”.

Kara i nagroda

Mieszkańcy, którzy nie będą segregowali odpadów muszą się liczyć z możliwością, że zapłacą cztery razy więcej niż ci, którzy odpady segregują. Decyzja będzie należała tu do gmin. Co prawda pierwotna wersja pomysłu „karania za brak segregacji” zakładała właśnie czterokrotność opłaty, ale w późniejszych wersjach projektu Ministerstwo Środowiska „zeszło” do dwukrotności. Ostatecznie posłowie przyjęli rozwiązanie zakładające, że samorządy będą mogły obarczyć niesegregujących odpady co najmniej dwukrotnie ale najwyżej czterokrotnie wyższą opłatą.

Sejm przyjął też rozwiązanie, które umożliwi samorządom dopłaty do opłaty śmieciowej. Pieniądze na ten będą mogły jednak pochodzić z dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych.

Na obniżki opłat mogą liczyć mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki. Jeśli gmina skontroluje właściciela, który złożył deklarację o kompostowniku, a takowego nie posiada, wówczas straci on zniżkę.

Zniesione regiony

Jedną z najbardziej istotnych zmian dla przedstawicieli instalacji przetwarzania odpadów jest zniesienie regionalizacji, która umożliwi gminom przekazywanie odpadów do instalacji w całym kraju (gminy będą też miały możliwość rozdzielania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Postulując tę zmianę, Ministerstwo Środowiska podkreślało, że ma ona na celu zniesienie monopolu RIPOK-ów i obniżenie cen. – Jeżeli ministerstwo proponuje, aby stosowne uprawnienia zgody zwinąć po okresie trwałości projektu, mówimy tutaj o finansowaniu unijnym, to trzeba przypomnieć resortowi, że niektóre instalacje za dziesiątki i setki milionów były budowane przez gminy i były budowane przez związki gmin w oparciu o coś, co się nazywa business plan – mówił przed głosowaniem poseł Ryszard Wilczyński. – Ten business plan obejmuje 20, 30 lat i mówi o tym, że państwo polskie zadeklarowało, że zapewni odpowiednie warunki do funkcjonowania. A pan minister powiedział nam wczoraj na posiedzeniu komisji, że projekt jest po to, żeby skasować rzekomy monopol RIPOK, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Panie ministrze, jeżeli celem ustawy jest wywrócenie kilkunastu czy kilkudziesięciu komunalnych spółek albo stworzenie im problemów, to ja dziękuję – podsumował.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

9 Komentarze

  1. I bardzo dobrze, że te nieruchomości zostały włączone do systemu. Dotychczas firmy nie były zainteresowane selektywną zbiórką odpadów i w ten sposób samorządy zasypywane były niesegregowanymi odpadami z firm, za co firmy płaciły więcej.
    A jak jest różnica w posegregowanych śmieciach z firmy a gospodarstwa domowego? Nie ma jej.

  2. następna pis-ustawa pisana na kolanie, bez ładu i składu.
    Ustawa na doraźne leczenie problemów wywołująca cało masę innych.

  3. nowela o “karnych opłatach” ma mieć takie brzmienie “3. Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej (…) w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość MAKSYMALNEJ STAWKI OPŁATY określonej odpowiednio w ust. 2a albo w art. 6j ust. 3b.” Czyli opłata ma być krotnością STAWKI MAKSYMALNEJ, NIE UCHWALONEJ , czyli NIE np.14zł – 28zł, tylko 14zł – 67,72 zł za niesegregowane od osoby (2% dochodu rozporządzalnego x2)

  4. Zamieszanie trwa dalej. Wystarczyło nie podwyższać opłat środowiskowych itp i gminy dałyby sobie z problemem radę. A tak mamy opłaty na poziomie 30 zł od mieszkańca za segregowane odpady, brak jasnych przepisów co do skupowania i sprzedaży surowców, brak mniejszych firm odbierających odpady. Rynek się podzielił i brniemy tylko w większe problemy. A dodatkowo zwożone są nam śmieci z zagranicy.

  5. Wprowadzajcie ja szybko bo w lubelskim są cuda wianki .szczególnie w region południowy i północny województwa podkarpackiego sami nie wiedzą co robią. Czary mary hokus pokus i śmiecie zmieniają kod.

Skomentuj