Łódzki Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich zamierzają w nadchodzących tygodniach zrealizować dużą część z zaplanowanych na ten rok nasadzeń roślinnych w mieście.

W tym roku Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi w Łodzi w sumie ok. 1700 drzew. Z tej liczby niemal 500 szt. trafi do parków i zieleńców. Właśnie te nasadzenia będą wykonywane jesienią ze względu na korzystniejsze warunki pogodowe dla sadzonek. W przypadku drzew, które pojawią się w pasach zieleni przy ulicach, ZZM posadził już 879 szt., a w najbliższych tygodniach dosadzi następne 300 szt.

– Co roku ZZM sadzi około 1500 nowych drzew. Te, które pojawiają się w Łodzi, to gatunki odporne na trudne warunki miejskie, o szerokiej tolerancji ekologicznej, ale jednocześnie efektownie wyglądające w przestrzeni i z nią współgrające. Do najczęstszych gatunków sadzonych na terenie miasta należą: lipa drobnolistna, grab pospolity, klon pospolity, buk pospolity, dąb szypułkowy, klon polny, klon czerwony, brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, śliwa ałycza, wiśnia piłkowana i grusza drobnoowocowa – wylicza Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi.

Miejsca wskazują mieszkańcy

Miejsca, w których ZZM sadzi nowe drzewa to parki, zieleńce i ulice. Zarząd często realizuje nasadzenia w miejscach wskazanych przez mieszkańców, pod warunkiem, że nie kolidują one z infrastrukturą nad i pod ziemią. W przypadku nasadzeń w parkach brany pod uwagę jest także układ kompozycyjny i funkcja poszczególnych obszarów.

Dla łódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich, który sadzi drzewa przy okazji realizacji przebudowy i remontów dróg oraz budynków, jesień to kumulacja nasadzeń. W sumie w tegorocznych planach nasadzeń ZIM ma blisko 1050 drzew. Jednym z bardziej widocznych zielonych projektów jest przebudowa ulic na Starym Polesiu.

– W ramach programu Zielone Polesie, czyli zazieleniania osiedla, ulice 1. Maja i Wólczańska zamieniły się w ulice-ogrody. Posadziliśmy na nich 38 drzew i ponad 4,5 tys. krzewów. Wymieniliśmy nawierzchnię i oświetlenie oraz postawiliśmy ławki. Zmiany zostały bardzo dobrze odebrane przez mieszkańców, nie tylko Starego Polesia – mówi Katarzyna Mikołajec, z-ca dyrektora łódzkiego ZIM.

Najdłuższy w Polsce woonerf

W ramach Zielonego Polesia jesienią zostanie zakończona jeszcze jedna inwestycja – najdłuższy w Polsce woonerf na ul. Pogonowskiego. Wykonawca już układa nową nawierzchnię, a na koniec posadzi 66 drzew. Przed remontem rosło tam tylko jedno.

– Zmian podobnych do tych na Polesiu łodzianie mogą spodziewać się przy inwestycjach realizowanych w ramach rewitalizacji, bo zazielenimy ulice, na których do tej pory nie było drzew. Szpaler 51 szt. pojawi się więc na ul. Gdańskiej, na Jaracza posadzimy 32 szt., a na Nawrot – 58 szt. 40 drzew dosadzimy na ul. Traugutta i ponad 20 na ul. Tuwima. Łodzianie mogą się od tego roku przyzwyczajać do zielonych zmian w Śródmieściu, bo na każdej ulicy będziemy wprowadzali zieleń – zapowiada K. Mikołajec.

Czytaj więcej

Skomentuj