Owce i kozy zaczęły swobodnie poruszać się po nadwiślanych terenach w Warszawie. Nie uciekły jednak z któregoś z bożonarodzeniowych żłóbków – zostały wypuszczone celowo, a ich zadaniem jest zjeść tyle roślin, aby przygotować nowe miejsce lęgowe dla ptactwa na wiosnę.

Stado owiec i kóz pojawiło się na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego w Warszawie. „Naturalne koszenie” to akcja, która prowadzona jest przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Otrzymał on dofinansowanie m.in. z UE oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wypas kóz i owiec, prowadzony przez właścicieli zwierząt, pomaga warszawskim zarządcom zieleni przygotować nadwiślański teren do nowego sezonu lęgowego ptaków. Stado ma zjeść na wyspie część roślinności, tak, aby w nowym sezonie chętnie lęgły się tu ptaki. Być może w przyszłym roku zamieszkają na wokół wyspy rybitwy, mewy czy  sieweczki.

Liczące kilkadziesiąt sztuk stado, składające się z owiec rasy wrzosówka i merynos polski oraz kóz, przyjechało spod Warszawy, gdzie również pasie się nad Wisłą. W zależności od warunków pogodowych, a przede wszystkim stanu wody w rzece, zwierzęta będą mogły przebywać na wyspie aż do marca. Projekt jest realizowany w Warszawie pilotażowo. Gdyby zakończył się sukcesem, może być kontynuowany, a wypas prowadzony będzie w innych trudnodostępnych dla człowieka obszarach nadwiślańskich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj