Miasto Warszawa zaprasza artystów i organizacje związane ze sztuką uliczną do udziału w konkursie na pomalowanie ścian stołecznej „Patelni” przy wejściu do stacji Metra Centrum. Prace można składać do czwartku, 28 lipca.

Warszawska „Patelnia”, czyli plac koło wejścia do stacji Metro Centrum, to przestrzeń codziennie odwiedzana przez tysiące warszawiaków i przyjezdnych. Pojawiające się tam murale mogą być więc podziwiane przez bardzo szeroką publiczność. Jest to przestrzeń, która już trwale łączy się ze sztuką uliczną. – Zależy nam na takim zagospodarowaniu, aby treści na muralu były nie tylko miłe dla oka, ale także zachęcały do pozytywnych zmian naszych postaw społecznych – podkreśla Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta Warszawa.

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora, który przedstawi kreatywną koncepcję zagospodarowania ścian warszawskiej „Patelni”, uwzględniającą realizację murali według projektów własnych, innych artystów oraz projektów promujących kampanie miejskie lub społeczne. Koncepcja zagospodarowania tej przestrzeni powinna zakładać jej ożywienie poprzez projekcję nastawioną na interakcję sztuki z widzem.

Wyłoniony operator, działający z ramienia m.st. Warszawy, dysponować będzie ścianami „Patelni” przy wejściu do stacji Metro Centrum przez 12 miesięcy. Operator wykona minimum 8 murali, które będą musiały zyskać akceptację miejskiego Wydziału Estetyki i Przestrzeni Publicznej.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których działalność statutowa związana jest ze sztuką street art., w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika siedziby lub głównego miejsca wykonywanej działalności w Warszawie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj