Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie projektów edukacji ekologicznej na 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji oraz segregacji odpadów.

Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się m.in. wydarzenie organizowane przez firmę Abrys – Kongres Envicon organizowany podczas targów Pol-Eco-System oraz Konkurs o Puchar Recyklingu. Wsparcie od WFOŚiGW otrzyma także prowadzona przez firmę Abrys kampania edukacyjna “Misja-emisja”, której celem jest informowanie na rzecz likwidacji niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza w Wielkopolsce.

Listy wniosków ocenionych pozytywnie (w tematyce przewodniej naboru i poza ta tematyką) znajdują się TUTAJ. Listy wniosków (w tematyce przewodniej naboru i poza ta tematyką) przyjętych do dofinansowania znajdują się TUTAJ.

Jak informuje WFOŚiGW w Poznaniu, o kwocie pomocy finansowej każdy Wnioskodawca zostanie powiadomiony indywidualnie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj