Wiceminister Motyka: rząd zajmie się ustawą wiatrakową w czerwcu

Wiceminister klimatu i środowiska, Miłosz Motyka, ogłosił, że rząd zamierza poświęcić uwagę ustawie wiatrakowej na początku czerwca. Motyka wyraził determinację rządu w rozwiązaniu kwestii związanych z energią wiatrową, podkreślając, że jest to temat, który wymaga uwagi i działania. Czy planowane zmiany przyniosą oczekiwany impuls dla sektora energetyki wiatrowej oraz poprawę sytuacji prosumentów na rynku energetycznym?