MPWiK w Warszawie wznawia program bezpłatnych warsztatów dla uczniów z aglomeracji warszawskiej, zaprasza także studentów, aby sięgnęli po fundowane przez Przedsiębiorstwo stypendia.

Program Edukacji Ekologicznej to autorski projekt dydaktyczny, który w Warszawie realizowany jest od ponad 9 lat. Tylko w ubiegłym roku szkolnym wzięło w nim udział blisko 5 tys. uczniów. Wszystkie zajęcia prowadzą pracownicy MPWiK, którzy znają odpowiedź na dociekliwe pytania uczestników. Podczas warsztatów każdy uczeń otrzymuje specjalnie przygotowany zeszyt edukacyjny, opracowany we współpracy z metodykiem nauczania, systematyzujący zdobytą na zajęciach wiedzę. Dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących procesów uzdatniania wody, natomiast warsztaty w oczyszczalni ścieków „Czajka” są adresowane wyłącznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Plan warsztatów

Eko lokator Toruń

Do udziału w warsztatach MPWiK zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z aglomeracji warszawskiej.

Po raz pierwszy zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem specjalnego formularza elektronicznego, który udostępniono na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Edukacja ekologiczna”.

Zajęcia Programu Edukacji Ekologicznej organizowane są w dwóch zakładach:

1.Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie:

– zajęcia w środy i czwartki  o godz. 9:00 i 11:00.

Na terenie zabytkowej Stacji Filtrów odbywają się warsztaty poświęcone procesom uzdatniania wody. Uczniowie dowiedzą się wszystkiego o drodze, którą musi przebyć woda, aby dotrzeć do kranów w ich domach i dlaczego warto ją oszczędzać. Na zakończenie zwiedzą najstarszy, wciąż działający filtr powolny uruchomiony w 1886 roku.

W zajęciach mogą wziąć uczniowie wszystkich typów szkół (tj. podstawowych i ponadpodstawowych).

2. Zakład „Czajka” przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie:

– zajęcia w środy o godz. 10:00.

Te warsztaty edukacyjne, skierowane do starszej młodzieży, połączone są z wizytą w największej i najnowocześniejszej w Polce oczyszczalni ścieków „Czajka”. Podczas wycieczki po terenie zakładu uczniowie dowiadują się jak wyglądają kolejne etapy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.

Uwaga! Zajęcia wyłącznie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsze zajęcia Programu w semestrze zimowym odbędą się w środę 5 października br. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dla studentów

Studentów studiów magisterskich i doktoranckich MPWiK w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji  programu stypendialnego. Celem programu jest inspirowanie studentów oraz doktorantów do podejmowania innowacyjnych projektów badawczych związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Jak zostać stypendystą? Do 15 października 2016 r. należy przesłać mailowo na adres doz@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej do MPWiK wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami. Można przedstawić propozycję własnego tematu pracy dyplomowej lub zadeklarować chęć opracowania jednego z rekomendowanych przez MPWiK tematów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu – znajdują się TUTAJ

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj