Wrocław znalazł się w gronie laureatów prestiżowego projektu „Horizon 2020” i otrzyma 12 mln zł. Dzięki temu powstaną eksperymentalne rozwiązania w zieleni miejskiej, a w realizację projektów zaangażowani będą sami mieszkańcy.

We Wrocławiu, w ramach nagrodzonego projektu, powstaną eksperymentalne rozwiązania w części Ołbina, w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską. – Jestem przekonany, że wrocławianie chętnie zaangażują się w powstanie zielonych oaz w miejskiej zabudowie. Ulice Daszyńskiego i Prusa stworzą „zieloną ulicę”, a w jej sąsiedztwie w rejonie ul. Nowowiejskiej i Jedności Narodowej powstaną parki kieszonkowe z zielonymi ścianami – powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Konkurs realizowany był w systemie dwuetapowym z uwagi na wysokość dofinansowania. Do pierwszego etapu zgłosiło się 45 projektów z całej Europy. Z nich do drugiego zakwalifikowano 13. Ostatecznie tylko cztery programy otrzymały dofinansowanie.

Wrocławski projekt został przedstawiony w aplikacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy, jako jedno z planowanych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. W skład konsorcjum projektowego weszło 23 partnerów z 9 państw. Projekt ma 3 liderów – Manchester, Walencję oraz Wrocław. We Wrocławiu program realizują: gmina, Uniwersytet Przyrodniczy i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

– Wygrana w konkursie Horizon 2020 jest dla Komisji Europejskiej dowodem wiarygodności Wrocławia co do planów przedstawianych w aplikacji –  mówi Lech Filipiak z departamentu nieruchomości i eksploatacji Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Trzy etapy inwestycji

Warto podkreślić, że w stworzeniu zielonej strefy na Ołbinie mają zostać zaangażowani mieszkańcy Wrocławia. Do tej pory poprzez stronę, mogli zgłaszać propozycje lokalizacji, których przez miesiąc zgromadziło się aż 129. Z nich zostało wyłonionych siedem miejsc na parki kieszonkowe i trasę, która zostanie zamieniona w zieloną ulicę.

W drugim etapie mieszkańcy mają brać udział w projektowaniu tzw. mikrozieleni. Powstaną grupy projektowe składające się z przedstawicieli specjalistów z różnych dziedzin, architektów krajobrazu, urbanistów, naukowców środowiska, socjologów i właśnie mieszkańców. Ostatni trzeci etap nazwano „dziedzictwo”. Ostatecznie to mieszkańcy mają opiekować się powstałą zielenią i czuć się za nią odpowiedzialni.

W stronę innowacji

Horizon 2020 to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld euro, obok prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które te środki przyciągną.

Horizon 2020 wniesie wkład w osiągnięcie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem jest powstawanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, usuwanie przeszkód na drodze innowacji oraz ułatwienie sektorowi publicznemu i prywatnemu współpracy na rzecz podejmowania dużych wyzwań, w obliczu których staje społeczeństwo.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj