Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybuduje farmę fotowoltaiczną na terenie Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie.

Farma będzie mieć moc 0,5 MW i zajmie powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby zakładu produkcji wody. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad 3,1 mln zł. Inwestycję kwotą 2,1 mln zł dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wykonawcę farmy ZWiK wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Spółka zakłada, że proces projektowania i realizacji farmy powinien zakończyć się jesienią 2017 r.

Czytaj także >>> Fotowoltaika w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

ZWiK-Szczecin-690x388

Budowa kolejnej, trzeciej już farmy fotowoltaicznej pozwoli Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie uzyskać oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną. ZWiK od wielu lat stara się ograniczać koszty z tego tytułu. W latach 2014-2015 firma zrealizowała dwie inwestycje z zakresu fotowoltaiki o łącznej mocy 1,95 MW. Oprócz urządzeń fotowoltaicznych prąd produkowany jest także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Obecnie ok. 17 proc. zużywanej przez Spółkę energii pochodzi z własnych źródeł.

Więcej na temat przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych inwestujących w instalacje fotowoltaiczne przeczytać można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj