Rozładunek i przetwarzanie odpadów tylko w obiektach zamkniętych – nowy projekt ministerstwa

Ministerstwo Klimatu planuje wprowadzić obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zamkniętych obiektach. Zgodnie z opublikowanym projektem odpowiedniego rozporządzenia, koszty budowy obiektów poniosą zarządzający instalacjami.