1 / 35

150 mln zł kosztowała budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, w ramach której powstała m.in. sortownia, kompostownia i instalacja do fermentacji odpadów. W poniedziałek inwestycję oficjalnie oddano do użytku.

Dzięki rozbudowie, ZGO w Jarocinie będzie w stanie przetwarzać ok. 60 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. – To największa inwestycja w historii samorządu jarocińskiego – mówił podczas uroczystości otwarcia burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

– To wspólne dzieło porozumienia 17 gmin, którym udało się ustalić wspólne cele, czyli przetwarzać odpady komunalne na najwyższym europejskim poziomie, robić to zgodnie z prawem i bez ponoszenia dużych kosztów. Te cele udało się osiągnąć, bo przypomnę, że pięć lat temu zagospodarowanie tony odpadów kosztowało u nas 195 zł, a dziś kosztuje 235 zł, co jest jedną z najniższych stawek w Wielkopolsce – dodał.

Nowo wybudowany zakład będzie przetwarzał ok. 60 tys. ton odpadów rocznie wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców gmin, które porozumiały się w sprawie inwestycji.

Za 150 mln zł (87 mln zł to unijna dotacja) wybudowano nowoczesną sortownię (która może być w przyszłości uzupełniona o dodatkowe linie), sześć komór kompostowania oraz moduł stabilizacji beztlenowej (fermentacji), który produkować będzie biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zakład nabył ponad 20 pojazdów i mobilnych maszyn o łącznej wartości ok. 15 mln zł.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom na składowisko odpadów trafiać będzie nie więcej niż 48 proc. masy wszystkich odpadów, jakie dostarczane będą do ZGO Jarocin. Natomiast zakładany poziom odzysku surowców wtórnych to ok. 22 proc.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. 150 mln za przetwarzanie 60 tys.ton/rok ? W głowach się poprzewracało od nadmiaru unijnych pieniędzy.
    Gdyby inwestował prywatny inwestor to tą sama jakość i przepustowość osiągnąłby wydając max 80 mln.
    To jest odpowiedź po co in-house, flesze, posady, wywiady, miejsca pracy dla prawdziwych polaków (celowo z małej).

Skomentuj