Holenderskie Nijmegen wyróżniające się bardzo efektywnym systemem gospodarki odpadami zostało wybrane Zieloną Stolicę Europy 2018. Natomiast tytuł Europejskiego Zielonego Liścia 2017 uzyskało miasto Galway w Irlandii.

Nagrody przyznawane są rokrocznie przez Komisję Europejską w uznaniu wysiłków i zaangażowania władz na rzecz poprawy środowiska w przestrzeni miejskiej. Wyniki zostały ogłoszone przez Joannę Drake, zastępcę dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska 22 czerwca na ceremonii w Lublanie, która obecnie posiada tytuł Zielonej Stolicy Europy.

– Status „zielonego miasta” dotyczy zdrowia i dobrobytu ludzi – powiedziała Joanna Drake, podkreślając wagę zaangażowania miast na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska na świecie. – Chodzi o czyste powietrze i wodę, dostęp do terenów zielonych oraz przodownictwo miasta w kwestii istotnych problemów, takich jak zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności – dodała Drake.

Oba miasta przygotowały oryginalne prezentacje, którymi przekonały Komisję, że zainspirują inne europejskie aglomeracje i będą liderami na drodze zrównoważonego rozwoju miast. Nijmegen w Holandii przedstawiło przejrzystą i zintegrowaną wizję, imponując Komisji ogromnym zaangażowaniem mieszkańców. Miasto Nijmegen posiada efektywny system gospodarki odpadami, który działa w tandemie w zakresie działań innowacyjnych, jak i zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, w kwestiach zapobiegania i ponownego użycia odpadów. Osiągnięty poziom recyklingu sięga 68%, a do 2020 r. ma wynosić już 75%.

Ze szczególnym uznaniem Komisji spotkało się również podejście irlandzkiego miasta Galway do ekologicznego rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, zaangażowanie na rzecz edukacji oraz entuzjazm związany z tytułem Zielonego Ambasadora w 2017 r. i kolejnych latach.

Zielone miasta Europy

Tytuł Zielonej Stolicy Europy i nagroda Europejskiego Zielonego Liścia przyznawane są miastom w uznaniu ich zaangażowania na rzecz poprawy środowiska miejskiego. O tytuł Zielonej Stolicy Europy mogą ubiegać się miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast o tytuł Europejskiego Zielonego Liścia miasta pomiędzy 20 a 100 tys. mieszkańców. W rywalizacji mogą uczestniczyć miasta państw członkowskich Unii Europejskiej, państw ubiegających się o członkostwo oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Zwycięskie miasta wykazują dobrze udokumentowane wysokie standardy środowiskowe. Z zaangażowaniem stawiają sobie ambitne cele dotyczące rozwoju środowiskowego w przyszłości, poparte wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w praktyce. Programy te koncentrują się w szczególności na ekologicznym rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Zwycięskie miasta staną się ambasadorami, których rola będzie polegać na inspirowaniu innych miast i promowaniu najlepszych praktyk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju miejskiego.

Do tej pory tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymało 9 miast: Sztokholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhaga (2014), Bristol (2015), Lublana (2016), Essen (2017) oraz Nijmegen (2018).

Tytuł Europejskiego Zielonego Liścia przyznano do tej pory trzem miastom. W 2015 r. – był to pierwszy rok, w którym zorganizowano konkurs – przyznano go miastom Mollèt del Valles w Hiszpanii i Torres Vedras w Portugalii. W 2017 r. nagrodę otrzymało miasto Galway.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj